Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Z lotu ptaka - budynki MOSIR Jasło
Z lotu ptaka - budynki MOSIR Jasło
Z lotu ptaka - budynki MOSIR Jasło
zdjęcie z wydarzenia "Słoneczne Dni"
Zadaszenie na zielonym rynku z zamontowaną instalacją fotowoltaniczną
start1
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzą 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzą 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
screen strony https://mojkawalekswiata.pl/
start1
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzą 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzą 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
screen strony https://mojkawalekswiata.pl/
start2
Ponad 150 budynków użyteczności publicznej na terenie Związku korzysta z energii słonecznej
screen strony https://mojkawalekswiata.pl/
start3

Ponad 1000 uczestników "SŁONECZNYCH DNI" co roku uczy się o ochronie środowiska i energii odnawialnej podczas weekendowych wydarzeń dla młodzieży

Ponad 1000 uczestników "SŁONECZNYCH DNI" co roku uczy się o ochronie środowiska i energii odnawialnej podczas weekendowych wydarzeń dla młodzieży

Ponad 1000 uczestników "SŁONECZNYCH DNI" co roku uczy się o ochronie środowiska i energii odnawialnej podczas weekendowych wydarzeń dla młodzieży

screen strony https://mojkawalekswiata.pl/
start4

Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami
z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami
z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami
z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

screen strony https://mojkawalekswiata.pl/
start5

W przyszłości, oprócz dalszych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Związek planuje inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę, budowę sieci ścieżek rowerowych, wsparcie rozwoju ekoturystyki, wymianę oświetlenia ulicznego, opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla regionu, a także wzmocnienie wymiany doświadczeń i współpracy z polskimi i zagranicznymi samorządami i organizacjami.

screen strony https://mojkawalekswiata.pl/
previous arrow
next arrow

Gminy tworzące Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Back to top

dofinansowanie - „Jasło - moje miasto, mój dom”

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”,
finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI zaprasza do udziału w Przedsięwzięciu pn. „KAMPANIA EKOLOGICZNA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ZWIĄZKIEM GMIN DORZECZA WISŁOKI – CZĘŚĆ INWESTYCYJNA”

 DOFINANSOWANIE do 100%

KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NA MONTAŻ:

  • INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
  • INSTALACJI SOLARNEJ
  • KOTŁA GAZOWEGO

KRYTERIUM DOCHODOWE - na podstawie zaświadczenia z MOPS (przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego) nie przekracza:

 2382,66 ZŁ BRUTTO W GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM

1588,44 ZŁ BRUTTO W GOSPODARSTWIE WIELOOSOBOWYM

Szczegółowe informacje, regulamin uczestnictwa oraz Deklaracja dostępne są na stronach: https://wisloka.pl oraz https://um.jaslo.pl

oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Punkt Informacyjny /parter.

 DEKLARACJĘ
NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA JASŁA, W GODZINACH PRACY URZĘDU

Wypełnione Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna /parter/.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: Tel. (13) 443 70 22.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej sprzyjającej integracji społecznej.

--------------więcej----------------