grudzień, 2019 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

6 grudnia 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury odbył się koncert „Młodzi utalentowani – w wykonaniu muzyków ze Snovskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy i artystów z Jasielskiego Domu Kultury”, który uświetnił uroczystości wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” oraz podpisanie umów partnerskich pomiędzy samorządami z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a Gromadami z Obwodu Czernihowskiego z Ukrainy.

W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, wśród nich Senator Alicja Zając i Poseł Maria Kurowska, które w swoich wystąpieniach podkreśliły znaczenia integracji polsko – ukraińskiej. Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek oraz historię współpracy Gmin Związku z Gromadami Obwodu Czernihowskiego i innymi samorządami z Ukrainy.

Następnie odbył się wyjątkowy koncert młodzieży z Muzycznej Szkoły ze Snovska, który zachwycił licznie przybyłych gości bogatym repertuarem narodowych pieśni ukraińskich oraz utworów muzyki klasycznej. Podobnie jak występy młodzieży z Ukrainy, tak również występy artystów z Jasielskiego Domu Kultury, którzy zaprezentowali repertuar polskich piosenek cieszyły się dużym aplauzem ze strony publiczności. Wydarzenie prowadził Wojciech Piękoś, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Jasło wraz ze Svitlaną Kuzmienko, nauczycielem – seniorem grupy muzycznej.
Bardzo ważnym momentem uroczystości było podpisanie umów partnerskich, łączących samorządy więzami współpracy, wymianą doświadczeń i wiedzy oraz łączących obie strony przyjaźnią polsko-ukraińską. Umowy zawarli między sobą Gmina Brzostek – Gromada Plysky reprezentowanych ze strony Gminy Brzostek przez Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa a ze strony Gromady Plysky przez Wójta Wsi Marynę Virko oraz sekretarza Rady Wiejskiej Plysky Ludmyle Illiashenko, Gmina Pilzno – Gromada Sosnytsia reprezentowanych ze strony Gminy Pilzno przez Burmistrza Ewę Gołębiowską i przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Ziaję, a ze strony Gromady Sosnytsia przez Burmistrza Miasta Andieja Portnyi i radnego Miasta Andrija Tkacha , Gmina Żyraków – Gromada Mena reprezentowanych ze strony Gminy Żyraków przez Wójta Marka Rączkę i przewodniczącą Rady Gminy Marię Bodzioch, a ze strony Gromady Mena przez Przewodniczącego Rady Miasta Mena Yuria Stalnychenko i członka Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Serhia Skorokholda.

Po wysłuchaniu pięknych występów i podpisaniu umów partnerskich przyszedł czas na uroczyste wręczenie nagród finalistom i laureatom konkursu fotograficznego „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej. Komisja w składzie: Grzegorz Zarzyka fotograf, przewodniczący oraz Maria Lignar Dyrektor Biura Związku oraz Angelika Halibożek, wyłoniła zwycięzców, spośród 116 autorów prac, które wpłynęły z 64 szkół oraz osób dorosłych. W holu można było podziwiać wystawę nagrodzonych fotografii.

W kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych finalistami zostali:
I miejsce Sonia Nowak, Szkoła Podstawowa w Dębowcu, II miejsce Natalia Kopeć, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, III miejsce Jakub Szacik, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Wyróżnienie Jakub Wszołek, Szkoła Podstawowa w Wiewiórce.
W kategorii osób dorosłych finalistami zostali:
I miejsce Wiesław Telega, Gmina Jasło; II miejsce Piotr Kawalec, Gmina Brzostek; III miejsce Maria Bujak, Gmina Jedlicze; Wyróżnienie Mirosław Bujdasz, Gmina Dębowiec.
Łącznie nagrodzono 41 uczniów w kategorii szkół oraz 4 osoby w kategorii dorosłych.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób, w tym przedstawiciele organów samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, dyrektorzy instytucji, szkół, nauczyciele oraz młodzież szkolna. Uroczystości te zorganizowane zostały przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki we współpracy z Jasielskim Domem Kultury.

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”

  • Wybudowano 704 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz jedną przepompownię ścieków.
  • Wartość kontraktu po uwzględnieniu różnic obmiarowych wyniosła 628 895,68zł brutto.

prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”

Back to top