maj, 2023 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

bieg po słońce

Kategoria „DZIEWCZYNKI”

 1. JULITA  BILKOWSKA – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 2. KAJA  WĄTOREK – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 3. AMELIA  TĘCZA – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 4. ALEKSANDRA  ŚLIŻ – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 5. OLIWIA  FORNAL – Szkoła Podstawowa w Kobylanach,
 6. MILENA  WIERDAK – Szkoła Podstawowa w Kobylanach,
 7. LILIANNA  PACHLITA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 8. NIKOLA  SROKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 9. PAULINA  BRĄGIEL – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 10. WERONIKA ULASZEK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 11. JULIA  LEPUCKA – Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle,
 12. MARTYNA  CHOLEWIAK – Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle,
 13. ALEKSANDRA  BIELAŃSKA – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 14. ELIZA  BYCHAWSKA – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 15. LENA  MEJZA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 16. ZUZANNA  STEFANIK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 17. OLIWIA  SKOWRON – Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 18. GABRIELA MISIOŁEK – Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 19. SANDRA  ŻURKIEWICZ – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 20. ZOFIA  SKÓRA – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 21. AMELIA  KITA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej
 22. ALEKSANDRA  BARAN – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej,
 23. LAURA FRUŻYŃSKA – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie
 24. KAMILA STAŃCZAK – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie
 25. 25.. DOMINIKA  WNĘK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 26. KAROLINA  RAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 27. KATARZYNA  FRANKIEWICZ – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 28. KINGA  SKROK-WOLSKA – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 29. ELIZA  ZOŁA – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 30. MARCELINA  ROMAN – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 31. KATARZYNA STACHURSKA – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 32. GABRIELA WOJDACZ – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 33. MAJA  GAWLIK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie,
 34. ELIZA  MAZIARKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym,
 35. WIKTORIA  GALAS – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 36. MARTYNA  GALAS – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 37. KAROLINA  STRUGAŁA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 38. PAULINA  KUŚ – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 39. WERONIKA  BERNAL – Szkoła Podstawowa w Swoszowej,
 40. WIKTORIA WAWRZASZEK – Szkoła Podstawowa w Swoszowej,
 41. ALEKSANDRA KARWOWSKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 42. LENA MACIASZCZYK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 43. KAROLINA  KACZOR – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie,
 44. MARIA  MĄDRO – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie. 


Kategoria „CHŁOPCY”

 1. BRUNO DACHOWSKI  – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 2. MICHAŁ LEMEK – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 3. BARTOSZ JANIK – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 4. KAROL BIENIAS – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 5. DOMINIK GOLEŃ – Szkoła Podstawowa w Kobylanach,
 6. OLIWIER KRAJEWSKI – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 7. KAROL MARĆ – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 8. SZYMON SZOT – Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej
 9. OSKAR PYZNAR – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 10. KONRAD TUREK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 11. MICHAŁ SZOT – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 12. KRYSTIAN SZOT – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 13. KACPER MAGNOWSKI – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 14. PIOTR WRONKOWICZ – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 15. ADAM FRĄCZEK –  Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 16. SZYMON KOZŁOWSKI    –  Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 17. SZYMON ZDZIEBA – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 18. KAMIL KUSIAK – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 19. KACPER WAL – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej,
 20. JAKUB MATEROWSKI – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej,
 21. MICHAŁ KAPITAN – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 22. JAKUB KASPRZYK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 23. KAMIL KRÓL – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 24. KACPER NIEZGODA – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 25. SZYMON MIŚKOWICZ – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 26. IGOR STOŚ – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 27. WIKTOR MAZUR – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 28. PATRYK PIWOWARSKI – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 29. KONRAD WĘDZINA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie,
 30. OLIWER KLIMCZAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym,
 31. JULIAN GĄSIOR – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym,
 32. SZYMON TENEROWICZ – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 33. DAWID SIKORA – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 34. WIKTOR RADWAN – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 35. ADRIAN LECHOWICZ – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 36. SZYMON STACHACZYŃSKI – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 37. MACIEJ GUTKOWSKI – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie
 38. MACIEJ GODEK – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 39. PATRYK FABER – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 40. ADAM WÓJCIK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 41. SZYMON ZAJĄC – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 42. KACPER WSZOŁEK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 43. MAKSYMILIAN PLEBAN – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie,
 44. TYMON SZULC – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie.
panele fotowoltaiczne

Szanowni Mieszkańcy Miasta Jasła

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Partner Projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu Państwa przystępuje do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część inwestycyjna”, w ramach którego możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na jedno z następujących działań:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Montaż instalacji solarnej,
 • Wymiana pozaklasowego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy.

Przedsięwzięcie zakłada dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, dlatego warunkiem uczestnictwa w Przedsięwzięciu jest m.in. kryterium dochodowe:

 • przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 150 % kwoty najniższej emerytury tj. (na dzień 01.03.2023) 2382,66 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. (na dzień 01.03.2023) – 1588,44 zł brutto.

Dodatkowo Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, zwanych dalej „budynkiem”, w którym będzie realizowane Przedsięwzięcie;
 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła;
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Miasta,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub jego część, w celu realizacji Przedsięwzięcia,
 • terminowe złożenie prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Przedsięwzięciu,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasłem umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023/2024.

W okresie trwałości Projektu tj. 5 lat od akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji Projektu (szacowany termin: 2029r.) właścicielem instalacji pozostaje Miasto Jasło. Po okresie trwałości na podstawie podpisanej umowy darowizny instalacja przechodzi na własność Mieszkańca.

Procedura postępowania:

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Przedsięwzięciu Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Miasta Jasła Deklarację uczestnictwa w Przedsięwzięciu, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 26.05.2023 r. do 09.06.2023 r., w godzinach pracy Urzędu.
  Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, stronie internetowej Miasta Jasła oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Punkt Informacyjny /parter.
  Wypełnione Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna /parter/.
 • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Przedsięwzięcia, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

Z poważaniem
Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

uczestnicy akcji Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie spotykają się na zajęciach podczas których m.in. omawiają zagadnienia związane z przyrodą, oglądają filmy edukacyjne, biorą udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązują rebusy, quizy, przeprowadzają eksperymenty, tworzą gazetki tematyczne.

Niektórzy Klubowicze założyli i prowadzą hodowlę roślin, przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej, sadzili drzewka wokół szkoły, brali udział w akcji “Sprzątanie świata”, uczestniczyli w zajęciach o Magurskim Parku Narodowym oraz w akcji zbiórki zużytych baterii.

Założone zostały również zakładki na szkolnych stronach www, gdzie odnotowywane są prowadzone aktywności.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami spacerowali po terenie wokół szkół i obserwowali roślinność, która otacza szkołę. Uczniowie rozpoznawali gatunki roślin, badali rośliny wielozmysłowo ( wzrok, dotyk, zapach), a następnie omawiali korzyści jakie przynoszą drzewa, krzewy i kwiaty rosnące wokół szkoły.

Czekamy na kolejne sprawozdania

Życzymy dalszej owocnej i ciekawej pracy Opiekunom i Klubowiczom

Back to top