październik, 2023 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

W dniu 20 października 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.
To projekt o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Będzie inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego.

Projekt przyczyni się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W projekcie udział wzięło 2440 uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 22 gmin Związku tj.: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków oraz Miasto Jasło i Miasto Dębica.

Projekt obejmował:

 • warsztaty on-line przeprowadzone przez Panią Kornelię Cypryjańską-Perucką Ekolandia.edu dla dwóch grup uczniów klas I-IV i V-VIII, obszary tematyczne: przyroda i jej znaczenie, zagrożenia naturalne, odpady, woda, energia; bioróżnorodność, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, gospodarowanie zasobami,
 • przeprowadzenie quizu konkursowego on-line dla uczniów klas V-VIII,
 • utworzenie internetowego serwisu edukacyjnego przez firmę BRAND4EDU, którego celem jest uświadamianie jego użytkownikom, w jaki sposób nawet niewielkie zmiany w sposobie wykonywania codziennych czynności oraz trybie życia mogą wpływać na zatrzymanie lub spowolnienie zjawisk degradujących środowisko naturalne. Serwis wspiera kształtowanie postaw, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, oszczędzania energii oraz upowszechniania segregacji odpadów i recyklingu. Serwis zawiera quizy, mini-gry oraz ciekawostki przyrodnicze i dział prezentujący wybrane obiekty dziedzictwa przyrodniczego obszaru 22 gmin Związku,
 • utworzenie Klubów Ekologa w każdej z 22 gmin Związku: Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie podczas spotkań w Klubach m.in. oglądali filmy dotyczące ochrony środowiska, omawiali zagadnienia związane z przyrodą, brali udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązywali ekologiczne rebusy, quizy, przeprowadzali eksperymenty, obchodzili światowe dni związane z ekologią, tworzyli przyrodnicze gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Lasów Państwowych, przygotowali prezentację multimedialną ukazującą piękno przyrody w najbliższej okolicy, organizowali zbiórki baterii, plastikowych nakrętek i elektrośmieci, sadzili i pielęgnowali rośliny wokół szkół oraz tworzyli przyrodnicze kąciki zieleni w swoich klasach, uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych. W ramach zadań zlecanych co miesiąc do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów poznawali przyrodniczo najbliższą okolicę, tworzyli prace plastyczne, stworzyli ekologiczne gry planszowe promujące zachowania proekologiczne.

Podczas uroczystości nagrodzono 303 uczniów, wręczono nagrody dla laureatów quizu, zestawy odkrywcy ekologa dla członków Klubów Ekologa, zestawy dydaktyczne i rośliny dla szkół oraz zaprezentowany został zagadkowy spektakl muzyczny o tematyce ekologicznej.

Gratulujemy nagrodzonym laureatom quizu konkursowego wiedzy oraz szybkości w odpowiadaniu na pytania, a Członkom Klubu Ekologa i Opiekunom zaangażowania w realizację Projektu.

Dziękujemy za dofinansowanie Projektu Panu Adamowi Skibie Prezesowi WFOŚiGW.

Dziękujemy Burmistrzom i Wójtom za udział w uroczystym podsumowaniu Projektu oraz wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu.

rozdanie_mks_01
rozdanie_mks_02
rozdanie_mks_03
rozdanie_mks_04
rozdanie_mks_05
rozdanie_mks_06
rozdanie_mks_07

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej informuje o rozstrzygnięciu quizu konkursowego, poniżej podajemy finalistów i laureatów eliminacji gminnych

I miejsce – Emilia Rzepecka – Zespół Szkół w Straszęcinie (Gmina Żyraków)
II miejsce – Oliwia Szynal – Szkoła Podstawowa w Brzostku (Gmina Brzostek)
III miejsce – Julia Pabisz – Zespół Szklono Przedszkolny w Libuszy (Gmina Biecz)

Laureaci eliminacji gminnych

Miasto Jasło:
Jakub Śmietana – Szkoła Podstawowa Nr 12
Emilia Wolanin – Szkoła Podstawowa Nr 4

Gmina Biecz:
Izabela Wędrychowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie

Gmina Brzostek:
Kacper Foryś – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach

Gmina Brzyska:
Emilia Szanduła – Szkoła Podstawowa w Wróblowej
Julia Madejczyk – Szkoła Podstawowa w Wróblowej

Gmina Chorkówka:
Lena Jasińska – Szkoła Podstawowa w Zręcinie
Michał Bułka – Szkoła Podstawowa w Faliszówce

Gmina Czarna:
Piotr Ciemiorek – Szkoła Podstawowa w Róży
Zofia Bartnik – Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

Gmina Dębica:
Mikołaj Krzyżak – Szkoła Podstawowa w Podgrodziu
Jakub Nyznar – Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Miasto Dębica:
Zuzanna Mazur – Szkoła Podstawowa Nr 12
Lena Stefańczyk – Szkoła Podstawowa Nr 12

Gmina Dębowiec:
Marcin Mroczka – Szkoła Podstawowa w Dobryni
Sandra Pykosz – Zespól Szkół w Woli Dębowieckiej

Gmina Jasło:
Weronika Wałtosz – Szkoła Podstawowa w Szebniach
Karol Witalis – Szkoła Podstawowa w Opaciu

Gmina Jedlicze:
Milena Maciaszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Długiem
Hubert Łątka – Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

Gmina Jodłowa:
Anna Wójcik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej
Zuzanna Burek – Szkoła Podstawowa w Dębowej

Gmina Kołaczyce:
Jakub Wilisowaki – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy
Sara Palar – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Gmina Krempna:
Maja Salwa – Szkoła Podstawowa w Krempnej
Katarzyna Frankiewicz – Szkoła Podstawowa w Krempnej

Gmina Nowy Żmigród:
Karol Wójcik – Szkoła Podstawowa w Nienaszowie
Filip Kwiatek – Szkoła Podstawowa w Kątach

Gmina Osiek Jasielski:
Julia Zięba – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim
Zuzanna Ćwik – Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Gmina Pilzno:
Tymoteusz Podraza – Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych
Bartosz Majkowski – Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Gmina Sękowa:
Zuzanna Pobiegło – Szkoła Podstawowa w Siarach
Jakub Pawłowski – Szkoła Podstawowa w Sękowej

Gmina Skołyszyn:
Kamil Rak – Szkoła Podstawowa w Harklowej
Anna Sanocka – Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Gmina Szerzyny:
Tomasz Wszołek – Szkoła Podstawowa w Ołpinach
Dominika Walczyk – Szkoła Podstawowa w Czermnej

Gmina Tarnowiec:
Martyna Olbrot – Szkoła Podstawowa w Roztokach
Nikola Sanocka – Szkoła Podstawowa w Wrocance

Gmina Żyraków:
Hanna Wilk – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

 

Wszystkim gorąco gratulujemy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie laureatów konkursu wraz z opiekunami na rozdanie nagród, które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury dnia 20.10.2023 r.

 

 

Osoby podpisujące dokument Porozumienia Terytorialnego

W dniu 9 października 2023 roku na terenie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła podpisano pierwsze w Polsce porozumienie terytorialne dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Porozumienie Terytorialne – jest to umowa między rządem RP, który reprezentowała Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a grupą samorządów terytorialnych, które reprezentowali Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Marek Rączka – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

Porozumienie to efekt trwających ponad 3 lata skoordynowanych działań Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz 32 Gmin i 3 powiatów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego, leżących w dorzeczu Wisłoki, zamieszkiwanych przez 440 tys. mieszkańców, które uznały, że ich szansą jest realizacja działań składających się na polską i europejską inicjatywę – Zielony Ład. Zwieńczeniem wspólnych działań jest przygotowana Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki na lata 2022-2030.

Strategia stanowi instrument koordynacji rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego tworzących „Dorzecze Wisłoki”, tj.: Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków, Powiat Dębicki, Powiat Mielecki oraz Powiat Jasielski.

Dokument wyznacza i charakteryzuje najistotniejsze obszary z punktu widzenia realizacji zadań rozwojowych samorządów lokalnych, w szczególności w obszarze sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz na nowo definiuje kierunki polityki rozwojowej samorządów.

Porozumienie Terytorialne stworzy platformę współpracy, dla budowania wsparcia dla działań rozwojowych w samorządach Dorzecza Wisłoki, zapewnia trwałe miejsce tego obszaru na mapie polityki rozwoju województwa Podkarpackiego i Małopolskiego, tworzy promocję Dorzecza Wisłoki.

W uroczystym podpisaniu Porozumienia uczestniczyli posłowie i senatorowie RP, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego Podkarpackiego, przedstawiciele Powiatu Jasielskiego, Dębickiego i Mieleckiego, Burmistrzowie i Wójtowie 32 jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele WFOŚ i GW w Rzeszowie, RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego działających w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 oraz eksperci.

W dniu 9 października 2023r. odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, w którym uczestniczyli przedstawiciele 35 podmiotów Interesariuszy Strategii oraz przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego działających w Radzie.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Jarosińskiej – Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej za dostrzeżenie starań Związku i zaangażowanie na każdym etapie prac, które doprowadziło do podpisania porozumienia.

Wyrazy wdzięczności składamy również dla wszystkich wspierających inicjatywę, którzy pomimo natłoku obowiązków byli obecni podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Dziękujemy również Panu Adamowi Pawlusiowi Staroście Jasielskiemu i Panu Janowi Gancarskiemu Dyrektorowi Muzeum Podkarpackiego w Krośnie za gościnność i umożliwienie zorganizowania uroczystości w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy oraz Panu Wojciechowi Piękosiowi Wójtowi Gminy Jasło za współorganizację wydarzenia.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z satysfakcją informuje, że projekty z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja ósma.

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

 • Wartość Projektu: 8,4 mln zł
 • Wartość dofinansowania: 8,0 mln zł
 • Gminy uczestniczące w Projekcie: Biecz, Chorkówka, Miasto Dębica, Dębowiec, Jedlicze, Krempna, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków

„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

 • Wartość Projektu: 2,1 mln zł
 • Wartość dofinansowania: 2,0 mln zł
 • Gminy uczestniczące w Projekcie: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Miasto Jasło, Jedlicze, Krempna, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, jako Wnioskodawca Projektu, zrzesza 22 Gminy
z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Przebudowa dróg oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej objętych ww Projektami umożliwi:

 • zaopatrzenie wszystkich mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego jako członków tej wspólnoty i całego terytorium należącego do danej gminy w wodę należytej jakości,
 • zapewnienie niezawodnego źródła energii elektrycznej dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w przypadku awarii zasilania,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę warunków podróżowania, wzrost atrakcyjności obszaru Gmin objętych Projektem.

Dziękujemy wszystkim, którzy dostrzegli i wspierają nasze starania o poprawę jakości życia mieszkańców Gmin tworzących Związek.

Back to top
Verified by MonsterInsights