– administrator

Osoby podpisujące umowy dotacji dla wniosków złożonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Miło nam poinformować, że w dniu 07.12.2022r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisane zostały 3 umowy dotacji dla wniosków złożonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Kwota dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie nastąpi w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków własnych oraz ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie. Łączna kwota dotacji przyznanych Związkowi to: 437 928,71 zł.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrealizuje w ramach edukacji ekologicznej

w 2023 roku dwa projekty:

 1. Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.
 2. Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

w 2024 roku jeden projekt:
„Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno- informacyjna”.

Projekty te mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania energooszczędne, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia.

Uczestnikami planowanych przedsięwzięć będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, dębickiego, tarnowskiego i gorlickiego.

 

drzewo

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Konkurs plastyczny skierowany jest do:

 • uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu 17 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, uczestniczących w Projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”:
  Miasto Jasło, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, , Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków;
 • uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu 5 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:
  Gmina Biecz, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski

Termin realizacji konkursu:
29.11.2022r. – 20.12.2022r.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej – przedstawiającej tematykę zmian klimatu, np. sposobów ochrony klimatu i sposobów na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

Celem Konkursu jest wzmocnienie świadomości wśród Uczestników na temat zmian klimatu –kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego.

Poprzez udział w Konkursie wzmocni się zamiłowanie oraz poszanowanie otaczającej przyrody, udział w Konkursie przyczyni się także do rozwoju zainteresowań przyrodniczych, związanych ze zmianami klimatu, sposobami przeciwdziałania skutkom zmian klimatu wśród wszystkich Uczestników

Zgłoszenie udziału
Szkoła, w której uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w Konkursie potwierdza udział na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) w terminie do 12.12.2022r.

Na prace plastyczne wraz z dołączonymi zgodami rodzica (załącznik nr 2) czekamy do dnia 20.12.2022r.

Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając po dwie prace plastyczne z 17 gmin uczestniczących w Projekcie oraz po jednej z 5 pozostałych gmin. Następnie spośród 39 gminnych laureatów, wyłoni trzy najlepsze prace plastyczne, przyznając im I, II oraz III miejsce.

Nagrody otrzymają:
* finaliści I, II i III miejsca (3 uczniów)
* laureaci wybrani z każdej gminy (36 uczniów)

Prace plastyczne można przesyłać do 20.12.2022r.:
* pocztą na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
* doręczenia kurierskie lub osobiste na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Szczegóły w Regulaminie.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki po wyłonieniu najlepszych prac powiadomi ich autorów poprzez wiadomość e-mail oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wisloka.pl w aktualnościach oraz na podstronie Projektu www.eog.wisloka.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej:
* Regulamin konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz

Screen ze szkolenia pt. Zielono – niebieska infrastruktura jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych

Nagranie z bezpłatnego szkolenia pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbyło się: 27 CZERWCA 2022 r.

naturalna przyroda w mieście

Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbędzie się
27 CZERWCA 2022 r.
– godz.: 9.30-10.00 – Rejestracja/logowanie
– godz. 10.00 – Rozpoczęcie SZKOLENIA

TEMATYKA SZKOLENIA, to:

 • Jak zwiększyć odporność gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz jak adaptować gminy do tych zmian? Co robić by podnieść świadomość mieszkańców na temat zmian klimatu?
 • Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury? Czyli rzecz o przeciwdziałaniu suszy i powodzi, zarządzaniu wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych.
 • Przedstawimy też możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy:

 • w zakresie zmian klimatu,
 • o celach i sposobach ich łagodzenia
 • o metodach adaptacji i mitygacji.

Szczególnie zapraszamy: architektów, inżynierów nadzoru, urzędników, projektantów, wykonawców oraz inwestorów; lokalnych eko-liderów.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

 • dr inż. Ewa Walter

architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki, 15 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

 • mgr inż. Aleksander Lech

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • dr inż. Marta Weber-Siwirska

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

 • Magdalena Biela

Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział – Rolniczy, Specjalność – Kształtowanie terenów zieleni.

Więcej informacji i rejestracja: https://zielonainfrastruktura.abrys.pl/

Back to top