Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno/informacyjna - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

zdjęcie z poprzednich akcji
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję o charakterze edukacyjno – informacyjnym „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna”, dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Akcja ma na celu propagowanie czystego powietrza, przeciwdziałanie emisjom poprzez termomodernizację budynków, wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła, wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej. Ma ona  na celu zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu w tym poszanowania energii.
 
W ramach wydarzenia Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków, obejmującą: „bieg po zdrowie”, konkursy plastyczne, gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy wokalne i artystyczne. 
 
W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:
 1. „biegu po zdrowie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w kategoriach: „dziewcząt” i „chłopców”, realizowanego w dwóch etapach:
  • eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  • bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych przeprowadzony zostanie na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 24.05.2024r. w ramach imprezy plenerowej.
   Dla zawodników przewidujemy nagrody i wyróżnienia.
 2. konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych:
  • dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce związanej z czystym powietrzem, dotyczącej oszczędzania energii i przeciwdziałania emisjom oraz promującej odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
   Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
  • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszą pracę o tematyce związanej z czystym powietrzem, dotyczącej oszczędzania energii i przeciwdziałania emisjom oraz promującej odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonaną techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski – realizowany w dwóch etapach:
   • eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
   • konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy; 
 3. imprezie plenerowej w dniu 24.05.2024r., na Rynku w Jaśle od godz. 900 do 1430 obejmującej w szczególności:
  • na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15 – bieg finałowy zwycięzców eliminacji „biegu po zdrowie”,
  • na płycie Rynku w Jaśle:
   • konkurs plastyczny zwycięzców eliminacji gminnych na najlepszą pracę wykonaną kredkami olejowymi,
   • wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego oraz „biegu po zdrowie”,
   • spektakl plenerowy o tematyce ekologicznej – Teatr Kultureska,
   • animacje i zabawy ekologiczne dla dzieci przeprowadzone przez Teatr Kultureska,
   • warsztaty z wykorzystaniem Mobilnego laboratorium POLoNEs – Przyczyny – Ograniczanie – Likwidacja Niskiej Emisji,
   • Słowacki Czerwony Krzyż – warsztaty udzielania pierwszej pomocy,
   • warsztaty plastyczne z zakresu twórczego malowania farbami na bawełnianych torbach,
   • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, w szczególności malowanie kredą dla przedszkolaków oraz malowanie twarzy,
   • Generator Nauki w Jaśle – stoisko z eksperymentami naukowymi,
   • koncert Mateusza Mijala.
Back to top