– Media i promocja

Plakat promujący Projekt solarny

Plakat promujący projekt solarny

Broszura informacyjna - projekt solarny

Ulotka - projekt solarny

Broszura - II Etap Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Broszura - II Etap Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Spot promujący Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Spot filmowy 1 promujący III etap Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Spot filmowy 2 promujący III etap Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Back to top