Media i promocja - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Film podsumowujący wydarzenie pn.„Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna”

Plakat promujący Projekt solarny

Plakat promujący projekt solarny

Broszura informacyjna - projekt solarny

Ulotka - projekt solarny

Broszura - II Etap Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Broszura - II Etap Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Spot promujący Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Spot filmowy 1 promujący III etap Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Spot filmowy 2 promujący III etap Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Back to top
Verified by MonsterInsights