Uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Ziemi - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został zaproszony do uczestnictwa w dniu 22 kwietnia 2024r. w obchodach Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Zręcinie oraz w Szkole Podstawowej w Faliszówce.

W trakcie spotkań Pani Magdalena Norberciak – Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przedstawiła prezentacje dotyczącą dotychczasowej działalność Związku w zakresie działań związanych z edukacja ekologiczną.
Od ponad 25 lat Związek Gmin Dorzecza Wisłoki aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Działania prowadzone przez Związek, a adresowane do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz pracowników urzędów gmin i mieszkańców z terenu 22 gmin Związku przybierają różne formy, są to m.in. kampanie informacyjno-edukacyjne, akcje, konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne. Długoletnie doświadczenie Związku w działaniach ekologicznych jest dla uczniów inspiracją i motywacją do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.

W Zespole Szkół w Zręcinie mieliśmy przyjemność wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez najmłodszych uczniów „Zerówki”, natomiast w Szkole Podstawowej w Faliszówce odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Planeta kontra tworzywa sztuczne”

W obchodach Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Zręcinie uczestniczył również Pan Grzegorz Węgrzynowski – Wójt Gminy Chorkówka.

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkół za zaproszenie, miłe przyjęcie i liczymy na dalszą współpracę w podnoszeniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu prawidłowych postaw proekologicznych.

Back to top