Edukacja ekologiczna - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach działalności o charakterze edukacyjnym zrealizował akcję „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna”, dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Akcja jest kontynuacją prowadzonej od 2012r. akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” i ma na celu propagowanie czystego powietrza, przeciwdziałanie emisjom poprzez termomodernizację budynków, wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła, wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej. Poprzez edukację ekologiczną Związek chce wpłynąć na zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Dodatkowo akcja miała za zadanie zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu w tym poszanowania energii.

Wydarzenie skierowane było w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Projekt realizowany był od stycznia 2024r., a udział w nim wzięło ponad 4000 uczniów ze 111 szkół podstawowych i średnich z terenu 22 gmin Związku.

W ramach akcji zaproszono uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:

 •  „biegu po zdrowie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w kategoriach „dziewcząt” i „chłopców”, realizowanego w dwóch etapach,
 • konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych oraz dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych.

W dniu 24 maja 2024r. na Rynku w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie akcji, którego zwieńczeniem była impreza plenerowa.

O godzinie 9:00 na stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle odbył się bieg finałowy „biegu po zdrowie”. W biegu udział wzięło 44 dziewczynki i 44 chłopców.

Zwycięzcy w kategorii „Dziewczynki”
I miejsce – Zuzanna Studniarz, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej
II miejsce – Emilia Szulborska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach
III miejsce – Zuzanna Danisz, Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Zwycięzcy w kategorii „Chłopcy”
I miejsce – Rafał Papiernik, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach
II miejsce – Oskar Socha, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach
III miejsce – Tomasz Witek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
III miejsce – Arkadiusz Zbylut, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej

W godzinach 10:00 – 12:00 na Rynku w Jaśle zwycięzcy eliminacji gminnych w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych w kategorii klas IV – VI wzięli udział w drugim etapie konkursu. Uczniowie wykonywali prace przy sztalugach, kredkami olejowymi.

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych:
I miejsce – Iga Romanek, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle
II miejsce – Zuzanna Piotrowska, Szkoła Podstawowa w Szebniach
III miejsce – Magdalena Jeż, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce – Patrycja Pabis, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
II miejsce – Elena Ornalik, Szkoła Podstawowa w Krempnej
III miejsce – Julia Pęcak, Szkoła Podstawowa w Faliszówce

Następnie na Płycie jasielskiego rynku, na scenie zaprezentowany został przez Teatr Kultureska spektakl o tematyce ekologicznej pt. „Ekonolulu”. Na scenie odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w „biegu po zdrowie” oraz w konkursach plastycznych, a także koncert Mateusza Mijala.

Równolegle na Płycie jasielskiego rynku uczestnicy mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty stoisk i warsztatów:

 • Mobilne laboratorium POLoNEs – Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji.
 • Warsztaty plastyczne z zakresu twórczego malowania farbami na bawełnianych torbach.
 • Warsztaty pierwszej pomocy przeprowadzone przez Słowacki Czerwony Krzyż.
 • QUIZ ekologiczny.
 • Gry i zabawy przeprowadzone przez Teatr Kultureska.
 • Malowanie kredą dla przedszkolaków.
 • Generator Nauki w Jaśle – stoisko z eksperymentami naukowymi.
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach- stoisko klas mundurowych.
 • Urząd Miasta Jasła – stoisko „Spacer po Jaśle”

Podczas imprezy plenerowej w dniu 24 maja 2024r. w Jaśle udział wzięło blisko 850 przedszkolaków i uczniów z terenu gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W uroczystości uczestniczyli Pani Alicja Dubas Kierownik Biura Zarządu WFOŚIGW w Rzeszowie, przedstawiciele gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, którzy wspólnie z Panem Andrzejem Czerneckim – Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wręczali zwycięzcom nagrody.

Gratulujemy nagrodzonym laureatom „biegu po zdrowie” oraz konkursów plastycznych.

Dziękujemy za zaangażowanie nauczycieli i uczniów

Trasy autobusów i godziny odjazdu dla uczniów i opiekunów, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z transportu wynajętego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją akcji edukacyjnej „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna”, dofinansowanej ze środków NFOŚiGW, z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej:

 • Sękowa 7:00 (wyjazd spod Urzędu Gminy) – Libusza 7:30 (przystanek przy drodze nr 28 w kierunku Biecza) – Biecz 7:40 (przystanek w Mieście w kierunku Jasła) – Skołyszyn 7:50 (przystanek w kierunku Jasła) – Jasło 8:10 (stadion ul. Śniadeckich 15). Autobus wysadza dzieci na parkingu od ul . Jana Kasprowicza.
  Odjazd w drogę powrotną przystanek MKS przy Urzędzie Miasta od strony Fary.
 • Żyraków 7:00 (wyjazd spod Urzędu Gminy) – Dębica 7:10 ( dworzec PKS) – Pilzno 7:25 (dworzec PKS) – Strzegocice 7:30 (przystanek przy drodze w kierunku Jasła)Brzostek 7:40 (przystanek w Mieście w kierunku Jasła) – Jasło 8:00 (stadion ul. Śniadeckich 15). Autobus wysadza dzieci na parkingu od ul . Jana Kasprowicza.
  Odjazd w drogę powrotną przystanek MKS przy Starostwie.
 • Krempna 7:00 (wyjazd spod Szkoły) – Kąty 7:20 (szkoła w Kątach) – Nowy Żmigród 7:30 (przystanek w kierunku Jasła) – Świerchowa 7:45 (przystanek przy drodze w kierunku Jasła) – Jasło 8:00 (stadion ul. Śniadeckich 15). Autobus wysadza dzieci na parkingu od ul . Jana Kasprowicza,.
  Odjazd w drogę powrotną przystanek MKS przy Urzędzie Miasta od strony Fary.
 • Kobylany 7:00 (szkoła w Kobylanach) – Kopytowa 7:15 (Dom Ludowy) – Jedlicze 7:30 (Szkoła w Jedliczu) – Jasło 8:00 (stadion ul. Śniadeckich 15). Autobus wysadza dzieci na parkingu od ul . Jana Kasprowicza.
  Odjazd w drogę powrotną przystanek MKS przy Urzędzie Miasta od strony Fary

Wyniki konkursu plastycznego w kategorii IV-VI

Wyniki konkursu plastycznego w kategorii VII-VIII

 

Lp.

Gmina

kategoria IV-VI rysowanie na rynku

kategoria IV-VI nagrodzeni

szkoła

uczeń

szkoła

uczeń

1

Gmina Biecz

ZSP w Libuszy

Patrycja Pabis

SP nr 2 w Bieczu

Aleksandra Guzior

2

Gmina Brzostek

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej

Maja Zielak

Szkoła Podstawowa w Brzostku

Zuzanna Kałuzińska

3

Gmina Brzyska

Zespó ł Szkolno Przedszkolny w Brzyskach

Nikola Filus

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

Julia Łącka

4

Gmina Chorkówka

SP w Faliszówce

Julia Pęcak

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

Filip Mielech

5

Gmina Czarna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej

Oliwia Łata

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej

Furgał Samanta

6

Miasto Dębica

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dębicy

Julia Rosiak

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy

Zuzanna Bizoń

7

Gmina Dębica

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

Gabriela Florka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

Franciszek Strózik

8

Gmina Dębowiec

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Foluszu

Wiktoria Osika

 

9

Gmina Jasło

Szkoła Podstawowa w Szebniach

Julia Brzeżańska

Szkoła Podstawowa w Warzycach

Ignacy Błasik

10

Miasto Jasło

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle

Martyna Berkowicz

SP Nr 12 Jasło

Karolina Kinel

11

Gmina Jedlicze

Szkoła Podstawowa w Jedliczu

Adrian Pec

Szkoła Podstawowa w Moderówce

Emilia Fortuna

12

Gmina Jodłowa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej

Dominika Jędrzejczyk

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej

Nikola Osielska

13

Gmina Kołaczyce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach

Julia Podgórska

Publiczna Szkoła Posdstawowa w Kołaczycach

Kornelia Jaworska

14

Gmina Krempna

SP w Krempnej

Elena Ornalik

SP w Krempnej

Julia Słabniak

15

Gmina Nowy Żmigród

SP w Nowym Żmigrodzie

Barbara Bajorek

SP w Nowym Żmigrodzie

Natalia Mrugał

16

Gmina Osiek Jasielski

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej

Karolina Rączka

Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim

Kornelia Kurek

17

Gmina Pilzno

PSP w Łękach Górnych

Oliwia Podraza

PSP Łęki Górne

Weronika Gąsior

18

Gmina Sękowa

Szkoła Podstawowa w Sękowej

Julia Wszołek

Szkoła Podstawowa w Sękowej

Emilia Dyczko

19

Gmina Skołyszyn

Szkoła Podstawowa w Lisowie

Emilia Bania

SP Bączal Dolny

Barbara Łyszczarz

20

Gmina Szerzyny

Szkoła Podstawowa w Ołpinach

Natalia Niziołek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej

Aleksandra Słomska

21

Gmina Tarnowiec

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Łubienku

Amelja Jaskółaka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Łubienku

Weronika Owsiak

22

Gmina Żyraków

Szkoła Podstawowa w Zasowie

Julita Dubiel

Szkoła Podstawowa w Korzeniowie

Natalia Kołodziej

  

Szkoła Podstawowa w Bobrowej

Aldona Kurczyk

 

Lp.

Gmina

kategoria VII-VIII nagrodzeni

szkoła

uczeń

1

Gmina Biecz

ZSP w Libuszy

Lena Szewczyk

2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu

Wiktoria Zięba

3

Szkoła Podstawowa w Racławicach

Wiktoria Ryba

4

Gmina Brzostek

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej

Milena Wójcik

5

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej

Anna Staniszewska

6

Gmina Brzyska

SP w Lipnicy Dolnej

Julia Kwiatkowska

7

SP w Lipnicy Dolnej

Amelia Kosztyła

8

Gmina Chorkówka

SP w Kopytowej

Maria Moskal
Wyróżnienie

9

SP w Kopytowej

Patrycja Gierlicka

10

Gmina Czarna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej

Aleksandra Czajka

11

Gmina Dębowiec

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Foluszu

Emilia Rąpała

12

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej

Paulina Pykosz

13

Gmina Jasło

Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy

Gabriela Zabawa

14

Szkoła Podstawowa w Szebniach

Zuzanna Piotrowska
II miejsce

15

Miasto Jasło

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle

Amelia Kosiba

16

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle

Iga Romanek
I miejsce

17

Gmina Jedlicze

Szkoła Podstawowa w Jedliczu

Anna Bielawka

18

Szkoła Podstawowa w Moderówce

Oliwia Lula

19

Gmina Jodłowa

Szkoła Podstawowa nr 1 Jodłowej

Zuzanna Wróblewska

20

Szkoła Podstawowa nr 1 Jodłowej

Kinga Fabiś

21

Gmina Kołaczyce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Szymon Teleś

22

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach

Anita Wypasek

23

Gmina Krempna

SP w Krempnej

Kamila Krowicka

24

SP w Krempnej

Milena Potera

25

Gmina Nowy Żmigród

SP w Nowym Zmigrodzie

Martyna Idzik

26

SP w Nowym Zmigrodzie

Julia Leśniak

27

Gmina Osiek Jasielski

Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim

Vanessa Kosiek

28

Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim

Matylda Michta   Wyróżnienie

29

Gmina Pilzno

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Justyna Fijołek

30

PSP Łęki Górne

Julia Drzewiecka

31

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Laura Jałowiec

32

PSP Łęki Górne

Jakub Potocki

33

Gmina Sękowa

Szkoła Podstawowa w Siarach

Zuzanna Pobiegło

34

Szkoła Podstawowa w Siarach

Julia Spólnik

35

Gmina Skołyszyn

SP Bączal Dolny

Daria Myśliwiec

36

SP Bączal Dolny

Wiktoria Wojdyła
Wyróżnienie

37

Szkoła Podstawowa w Lisowie

Zuzanna Ryba

38

Gmina Szerzyny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach

Magdalena Jeż
III miejsce

39

PSP w Czermnej

Jeremiasz Rak

40

Gmina Tarnowiec

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach

Maja Bigos

41

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim

Anna Machowska

42

Gmina Żyraków

Szkoła Podstawowa w Bobrowej

Natalia Wójcik

43

Zespół Szkół w Nagoszynie

Nikola Zaręba

44

Szkoła Podstawowa w Korzeniowie

Milena Madej

bieg po słońce

Wszystkich zwycięzców eliminacji gminnych „biegu po zdrowie” zapraszamy do wzięcia udziału w biegu finałowym:
termin: 24.05.2024 r. o godz. 9:00
miejsce:  stadion w Jaśle ul. Śniadeckich 15.

zwycięzcy – kategoria dziewczynki

zwycięzcy – kategoria chłopcy

GMINA BIECZ

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

Maja Jędrys

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

Amirah Salim

GMINA BRZOSTEK

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Brzostku

Dominika Kolman

Szkoła Podstawowa w Brzostku

Marlena Szczur

GMINA BRZYSKA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

Nikola Kawalec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

Julia Klimczak

GMINA DĘBICA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

Julia Kania

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

Milena Kania

GMINA DĘBOWIEC

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej

Wiktoria Kulig

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej

Emilia Krupa

GMINA JASŁO

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Opaciu

Eliza Łada

GMINA JEDLICZE

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa  w Jedliczu

Oliwia Lula

Szkoła Podstawowa  w Jedliczu

Kalina Reman

GMINA JODŁOWA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej

Aleksandra Baran

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej

Karolina Delikat

Zuzanna Studniarz

GMINA KOŁACZYCE

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Barbara Michalec

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Zuzanna Ochałek

GMINA KREMPNA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkół w Krempnej

Malwina Bogusz

Zespół Szkół w Krempnej

Katarzyna Frankiewicz

MIASTO JASŁO

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkól Miejskich Nr 1 w Jaśle

Eliza Furmanek

Zespół Szkól Miejskich Nr 1 w Jaśle

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle

Julia Kowalska

Adamowicz Aleksandra

GMINA NOWY ŻMIGRÓD

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Kątach

Emilia Szudy

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Maja Dąbrowska

GMINA OSIEK JASIELSKI

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej

Wiktoria Mastej

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej

Emilia Gumienna

GMINA PILZNO

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Emilia Szulborska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Julia Szewczuk

Amelia Parat

Maria Drąg

GMINA SĘKOWA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Siarach

Natalia Walczyk

Szkoła Podstawowa w Sękowej

Szkoła Podstawowa w Sękowej

Wiktoria Drzymała

Milena Szarowicz

GMINA SKOŁYSZYN

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Lisowie

Marcelina Czech

Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Szkoła Podstawowa w Harklowej

Zuzanna Danisz

Anna Stachaczyńska

GMINA SZERZYNY

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej

Julia Wierzgacz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej

Ewelina Farbotnik

GMINA TARNOWIEC

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Łubienku

Oliwia Kulik

Szkoła Podstawowa w Łubienku

Wiktoria Ziobro

GMINA ŻYRAKÓW

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

Magdalena Czerniak

Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

Szkoła Podstawowa w Nagoszynie

Maria Mądro

Nikola Zaręba

GMINA BIECZ

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

Jasin Salim

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

Tomasz Witek

GMINA BRZOSTEK

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Brzostku

Szymon Caban

Szkoła Podstawowa w Brzostku

Kamil Fijołek

GMINA BRZYSKA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

Bartłomiej Kuk

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

Emil Nawracaj

GMINA CHORKÓWKA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Dominik Dusza

Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

Gabriel Kozubal

Dominik Goleń

Wiktor Wrona

GMINA DĘBICA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

Jakub Domaradzki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

Oliwier Krajewski

GMINA DĘBOWIEC

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej

Krzysztof Zdebik

Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej

Szymon Szot

GMINA JASŁO

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Opaciu

Karol Witalis

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy

Maciej Czyżykiewicz 

GMINA JEDLICZE

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa  w Jedliczu

Oskar Zygmunt

Szkoła Podstawowa  w Jedliczu

Patryk Winiarski

GMINA JODŁOWA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej

Kacper Materowski

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej

Kacper Bułat

GMINA KOŁACZYCE

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Dawid Kulig

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Mateusz Kolbusz

GMINA KREMPNA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Krempnej

Aleks Maciejczyk

Szkoła Podstawowa w Krempnej

Kacper Niezgoda

MIASTO JASŁO

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

SSP w Jaśle

Miłosz Wanat

Zespół Szkól Miejskich Nr 1 w Jaśle

Dominik Faryj

GMINA NOWY ŻMIGRÓD

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Kątach

Witold Mroczka

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Bartłomiej Mroczka

GMINA OSIEK JASIELSKI

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej

Jakub Mroczka

Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej

Jakub Kmiecik

GMINA PILZNO

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Rafał Papiernik

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Oskar Socha

 

Kacper Bawęda

GMINA SĘKOWA

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Siarach

Karol Barczyk

Szkoła Podstawowa w Siarach

Hubert Barczyk

GMINA SKOŁYSZYN

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Maciej Syzdek

Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie

Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym

Wiktor Radwan     

Miłosz Augustyn

GMINA SZERZYNY

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej

Adam Wójcik

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej

Miłosz Marcisz

Arkadiusz Zbylut

GMINA TARNOWIEC

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku

Maksymilian Buratyn

GMINA ŻYRAKÓW

SZKOŁA

IMIĘ I NAZWISKO

Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

Patryk Czerwiec

Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

Szymon Wiercioch

Back to top