– Aktualności – ogólne

bieg po słońce

Kategoria „DZIEWCZYNKI”

 1. JULITA  BILKOWSKA – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 2. KAJA  WĄTOREK – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 3. AMELIA  TĘCZA – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 4. ALEKSANDRA  ŚLIŻ – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 5. OLIWIA  FORNAL – Szkoła Podstawowa w Kobylanach,
 6. MILENA  WIERDAK – Szkoła Podstawowa w Kobylanach,
 7. LILIANNA  PACHLITA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 8. NIKOLA  SROKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 9. PAULINA  BRĄGIEL – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 10. WERONIKA ULASZEK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 11. JULIA  LEPUCKA – Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle,
 12. MARTYNA  CHOLEWIAK – Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle,
 13. ALEKSANDRA  BIELAŃSKA – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 14. ELIZA  BYCHAWSKA – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 15. LENA  MEJZA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 16. ZUZANNA  STEFANIK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 17. OLIWIA  SKOWRON – Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 18. GABRIELA MISIOŁEK – Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 19. SANDRA  ŻURKIEWICZ – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 20. ZOFIA  SKÓRA – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 21. AMELIA  KITA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej
 22. ALEKSANDRA  BARAN – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej,
 23. LAURA FRUŻYŃSKA – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie
 24. KAMILA STAŃCZAK – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie
 25. 25.. DOMINIKA  WNĘK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 26. KAROLINA  RAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 27. KATARZYNA  FRANKIEWICZ – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 28. KINGA  SKROK-WOLSKA – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 29. ELIZA  ZOŁA – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 30. MARCELINA  ROMAN – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 31. KATARZYNA STACHURSKA – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 32. GABRIELA WOJDACZ – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 33. MAJA  GAWLIK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie,
 34. ELIZA  MAZIARKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym,
 35. WIKTORIA  GALAS – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 36. MARTYNA  GALAS – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 37. KAROLINA  STRUGAŁA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 38. PAULINA  KUŚ – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 39. WERONIKA  BERNAL – Szkoła Podstawowa w Swoszowej,
 40. WIKTORIA WAWRZASZEK – Szkoła Podstawowa w Swoszowej,
 41. ALEKSANDRA KARWOWSKA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 42. LENA MACIASZCZYK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 43. KAROLINA  KACZOR – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie,
 44. MARIA  MĄDRO – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie. 


Kategoria „CHŁOPCY”

 1. BRUNO DACHOWSKI  – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 2. MICHAŁ LEMEK – Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 3. BARTOSZ JANIK – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 4. KAROL BIENIAS – Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej,
 5. DOMINIK GOLEŃ – Szkoła Podstawowa w Kobylanach,
 6. OLIWIER KRAJEWSKI – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 7. KAROL MARĆ – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej,
 8. SZYMON SZOT – Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej
 9. OSKAR PYZNAR – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 10. KONRAD TUREK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy,
 11. MICHAŁ SZOT – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 12. KRYSTIAN SZOT – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle,
 13. KACPER MAGNOWSKI – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 14. PIOTR WRONKOWICZ – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle,
 15. ADAM FRĄCZEK –  Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 16. SZYMON KOZŁOWSKI    –  Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle,
 17. SZYMON ZDZIEBA – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 18. KAMIL KUSIAK – Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
 19. KACPER WAL – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej,
 20. JAKUB MATEROWSKI – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej,
 21. MICHAŁ KAPITAN – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 22. JAKUB KASPRZYK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach,
 23. KAMIL KRÓL – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 24. KACPER NIEZGODA – Szkoła Podstawowa w Krempnej,
 25. SZYMON MIŚKOWICZ – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 26. IGOR STOŚ – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
 27. WIKTOR MAZUR – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 28. PATRYK PIWOWARSKI – Zespół Szkół Integracyjnych SP w Samoklęskach,
 29. KONRAD WĘDZINA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie,
 30. OLIWER KLIMCZAK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym,
 31. JULIAN GĄSIOR – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym,
 32. SZYMON TENEROWICZ – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 33. DAWID SIKORA – Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 34. WIKTOR RADWAN – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 35. ADRIAN LECHOWICZ – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 36. SZYMON STACHACZYŃSKI – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 37. MACIEJ GUTKOWSKI – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie
 38. MACIEJ GODEK – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie,
 39. PATRYK FABER – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 40. ADAM WÓJCIK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej,
 41. SZYMON ZAJĄC – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 42. KACPER WSZOŁEK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach,
 43. MAKSYMILIAN PLEBAN – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie,
 44. TYMON SZULC – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie.
panele fotowoltaiczne

Szanowni Mieszkańcy Miasta Jasła

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Partner Projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu Państwa przystępuje do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część inwestycyjna”, w ramach którego możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na jedno z następujących działań:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Montaż instalacji solarnej,
 • Wymiana pozaklasowego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy.

Przedsięwzięcie zakłada dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, dlatego warunkiem uczestnictwa w Przedsięwzięciu jest m.in. kryterium dochodowe:

 • przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 150 % kwoty najniższej emerytury tj. (na dzień 01.03.2023) 2382,66 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. (na dzień 01.03.2023) – 1588,44 zł brutto.

Dodatkowo Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, zwanych dalej „budynkiem”, w którym będzie realizowane Przedsięwzięcie;
 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła;
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Miasta,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub jego część, w celu realizacji Przedsięwzięcia,
 • terminowe złożenie prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Przedsięwzięciu,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasłem umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023/2024.

W okresie trwałości Projektu tj. 5 lat od akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji Projektu (szacowany termin: 2029r.) właścicielem instalacji pozostaje Miasto Jasło. Po okresie trwałości na podstawie podpisanej umowy darowizny instalacja przechodzi na własność Mieszkańca.

Procedura postępowania:

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Przedsięwzięciu Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Miasta Jasła Deklarację uczestnictwa w Przedsięwzięciu, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 26.05.2023 r. do 09.06.2023 r., w godzinach pracy Urzędu.
  Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, stronie internetowej Miasta Jasła oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Punkt Informacyjny /parter.
  Wypełnione Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna /parter/.
 • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Przedsięwzięcia, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

Z poważaniem
Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

uczestnicy akcji Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie spotykają się na zajęciach podczas których m.in. omawiają zagadnienia związane z przyrodą, oglądają filmy edukacyjne, biorą udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązują rebusy, quizy, przeprowadzają eksperymenty, tworzą gazetki tematyczne.

Niektórzy Klubowicze założyli i prowadzą hodowlę roślin, przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej, sadzili drzewka wokół szkoły, brali udział w akcji “Sprzątanie świata”, uczestniczyli w zajęciach o Magurskim Parku Narodowym oraz w akcji zbiórki zużytych baterii.

Założone zostały również zakładki na szkolnych stronach www, gdzie odnotowywane są prowadzone aktywności.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami spacerowali po terenie wokół szkół i obserwowali roślinność, która otacza szkołę. Uczniowie rozpoznawali gatunki roślin, badali rośliny wielozmysłowo ( wzrok, dotyk, zapach), a następnie omawiali korzyści jakie przynoszą drzewa, krzewy i kwiaty rosnące wokół szkoły.

Czekamy na kolejne sprawozdania

Życzymy dalszej owocnej i ciekawej pracy Opiekunom i Klubowiczom

uczestnicy akcji Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

W marcu 2023r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprosił uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków, do udziału w zadaniu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Będzie inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

 • Uczniowie klasy I-IV szkoły podstawowej biorą czynny udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: przyroda i jej znaczenie, zagrożenia naturalne, segregacja odpadów i recykling, oszczędzanie wody, ochrona powietrza, oszczędzanie energii i zrównoważony rozwój. Następnie uczniowie będą tworzyć Klub Ekologa, który będzie wpływał na dzieci poprzez nauczanie eksperymentalne i rozwijające postawy badawcze u dzieci. Członkowie klubu zostaną wyposażeni w pakiet małego Ekologa (koszulka, książka Poradnik dla ekologa, zestaw odkrywcy, pojemnik na zużyte baterie). Na zakończenie Projektu szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymają zestawy roślin doniczkowych oczyszczających powietrze oraz pakiet dydaktyczny, który wykorzystując metody badawcze, będzie aktywizował kolejne roczniki uczniów podnosząc ich kompetencje klimatyczne.
 • Uczniowie klasy V-VIII szkoły podstawowej biorą udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: segregacja odpadów i recykling, zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów wody i rola rzek w środowisku, zrównoważony rozwój i adaptacja do zmian klimatu, efektywne oszczędzanie i zagospodarowanie zasobów. Następnie uczniowie wykorzystując wiedzę zdobytą w warsztatach będą brać udział w grze on-line, która poprzez testy, quizy i mini-gry będzie kształtować właściwe zachowania oraz proekologiczne postawy młodzieży.

Szkoły w ramach realizacji Projektu otrzymają również pakiet materiałów informacyjnych tj. plakaty, ulotki.

Projekt realizowany będzie do listopada 2023r.

Back to top