O nas - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI

WSPÓŁPRACA 22 GMIN

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, który zrzesza 22 gminy z województwa podkarpackiego i małopolskiego, od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste Środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Do tej pory Związek zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 511 milionów złotych.

Związek działa jak centrum usług wspólnych, starając się jak najbardziej odciążyć lokalne samorządy przyjmując na siebie część działań inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy, koordynację projektów i współpracę z darczyńcami i partnerami (m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, ambasady). Jest to możliwe dzięki solidarnej i konsekwentnej współpracy 22 wójtów i burmistrzów oraz zaufaniu jakie mają do zespołu Związku wynikającemu z ich wieloletniego doświadczenia w realizacji zarówno dużych projektów inwestycyjnych, jak również mniejszych inicjatyw. Dzięki wieloletniej bliskiej współpracy, do tej pory zrealizowano m.in. 700 kilometrów kanalizacji, 200 kilometrów wodociągów, 17 oczyszczalni ścieków, 9650 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, 103 instalacje solarne w budynkach użyteczności publicznej, 49 instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szkołach, urzędach, oczyszczalniach Ścieków, termomodernizację wielu szkół, domów kultury i urzędów oraz liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystyki i rozwoju winiarstwa.

NASZA MISJA

dłoń z kulą ziemską na tle panelu fotowoltaicznego

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI, POPRZEZ SKUTECZNE I EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH WPŁYWA NA DŁUGOFALOWY, REALIZOWANY Z POSZANOWANIEM PRZYRODY I PRAW CZŁOWIEKA ROZWÓJ REGIONU TAK, ABY UWZGLĘDNIĆ POTRZEBY ZARÓWNO WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH LUDZI, JAK I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

POWSTANIE ZWIĄZKU

W 1998 roku, 13 gmin dorzecza Wisłoki, liczącego 4 tysiące km2 i zamieszkałego przez ponad 600 tysięcy mieszkańców, zdecydowało się wspólnie rozpocząć pierwszy kompleksowy program poprawy czystości zlewni  …więcej

KORZYŚCI I SUKCESY

Dzięki współpracy 22 gmin, realizowane przez Związek projekty mają konkretny wpływ na sytuację regionu, poprzez skoordynowane działania, spójne założenia, jednakowe standardy i bardziej efektywny …więcej 

ENERGIA ODNAWIALNA

W latach 2012-2017, Związek zrealizował bardzo innowacyjny projekt o wartości ponad 94 milionów złotych dofinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego …więcej 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Edukacja ekologiczna jest jednym z priorytetów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach unikalnej kampanii edukacyjnej prowadzonej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i lokalnymi …więcej

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Związek chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak …więcej 

AKTUALNE PROJEKTY I PLANY

Obecnie Związek realizuje projekty warte około 70 milionów złotych, w tym m.in. kolejne etapy programu poprawy czystości zlewni Wisłoki (dalsza rozbudowa kanalizacji i wodociągów), termomodernizację kolejnych szkół …więcej 

OSIĄGNIĘCIA

(przykłady)
511000000 PLN
wartość zrealizowanych projektów

750
kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej
(34 000 mieszkańców podłączonych do kanalizacji)
200
kilometrów wodociągów
(41 500 mieszkańcom zapewniono dostawę wody pitnej)
17
oczyszczalni ścieków
9650
instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych
(40 000 mieszkańców korzysta z instalacji solarnych
900
systemów fotowoltaicznych na budynkach prywatnych
(3 500 mieszkańców korzysta z instalacji fotowoltaicznych)
103
instalacje solarne w budynkach użyteczności publicznej
55
instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szkołach, urzędach, oczyszczalniach ścieków

Back to top