Projekty - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekty, które mają konkretny wpływ na sytuację regionu, poprzez skoordynowane działania, spójne założenia, jednakowe standardy i bardziej efektywny system monitorowania rezultatów i trwałości niż w przypadku samodzielnej realizacji projektów przez poszczególne gminy. Takie podejście zwiększa też oddziaływanie projektów, ułatwia pozyskiwanie funduszy i tym samym przyspiesza rozwój regionu.

Mając wieloletnie doświadczenie oraz dzięki wieloletniej bliskiej współpracy gmin tworzących Związek zrealizowaliśmy zarówno duże projekty inwestycyjne, jak również mniejsze inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców. Są to m.in. kanalizacje, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, instalacje kolektorów słonecznych, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne na obiektach sportowych, szkołach, urzędach, oczyszczalniach ścieków, termomodernizacje wielu szkół, domów kultury i urzędów oraz liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystyki i rozwoju winiarstwa.

Do tej pory Związek zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 511 milionów złotych.

Herb miasta Jasła
logotyp gminy Biecz
logotyp gminy Brzostek
logotyp gminy Brzyska
herb gminy Chorkówka
logotyp gminy Czarna
logotyp miasta Dębica
logotyp gminy Dębica
logotyp gminy Jedlicze
Herb gminy Jasło
logotyp gminy Jodłowa
logotyp gminy Kołaczyce
Gmina Krempna
logotyp gminy Nowy Żmigród
logotyp gminy Osiek Jasielski
logotyp gminy Pilzno
logotyp gminy Sękowa
logotyp gminy Skołyszyn
logotyp gminy Dębowiec
logotyp gminy Szerzyny
logotyp gminy Tarnowiec
logotyp gminy Brzyska
Back to top
Verified by MonsterInsights