– Aktualności – ogólne

Uczestnicy konferencji pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”

6 grudnia 2021r. w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencji pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”. W konferencji uczestniczyli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, poseł do parlamentu europejskiego Bogdan Rzońca, senatorowie RP: Alicja Zając, Zdzisław Pupa, posłowie na Sejm RP: Jadwiga Emilewicz, Urszula Pasławska, Fryderyk Kapinos, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący zarządu związku gmin dorzecza wisłoki Andrzej Czernecki, prezes firmy Efficon Ireneusz Ratuszniak, ekspert strategiczny Jacek Woźniak, oraz starości, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 35 jednostek samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego i małopolskiego.

W dyskusji panelowej: „Współpraca terytorialna – szansą na wyższą jakość usług publicznych dla mieszkańców wspólnot samorządowych” uczestniczyli: z-ca dyrektora departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego Magdalena Łasak-Strutyńska, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, dyrektor departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego Wojciech Magnowski, wójt gminy Sękowa, przewodnicząca forum wójtów, burmistrzów i prezydentów małopolski Małgorzata Małuch, prezes firmy efficon Ireneusz Ratuszniak, ekspert strategiczny Jacek Woźniak.

Podczas konferencji przedstawiciele 35 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego i małopolskiego podpisali Deklarację Współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Porozumienia Terytorialnego „DORZECZE WISŁOKI”.

Porozumienie terytorialne będzie mechanizmem integrującym na poziomie ponadlokalnym różne instrumenty terytorialne i formy wsparcia oraz współpracy, pomoże we wdrażaniu zintegrowanych projektów.

Deklarację wspólnego działania zgłosiły 32 gminy, 3 powiaty zamieszkiwane przez ponad 440 tyś. osób. Wstępnie zidentyfikowano potrzeby projektowe, których wartość przekracza kwotę 7 mld zł.

Idea Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest odpowiedzią na wyzwania Zielonego Ładu. Działania, które wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrują się na adaptacji do zmian klimatu, odnawialnych źródłach energii, rozwoju infrastruktury turystycznej, gospodarce wodno-ściekowej czy gospodarce odpadami.

kanalizacja w Majscowej

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu wybudowano:

  • 3764 m kanalizacji sanitarnej (w tym 768 m rurociągów tłocznych)
  • jedną pompownię ścieków.

Wartość kontraktu wyniosła 1 447 582,85 zł brutto.

Obrazek poglądowy - drzewo w obiektywie

Konkurs fotograficzny „Drzewo w obiektywie” organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach realizowanego Projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (LIFE GIE/PL/000648) współfinansowanego
przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został rozstrzygnięty.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wpłynęło 69 zgłoszeń szkół z czego 55 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 19 gmin nadesłało 107 fotografii konkursowych wykonanych przez uczniów.

W kategorii „dorosłych” wpłynęło 20 zgłoszeń autorów fotografii, zgodnych z Regulaminem Konkursu.

Komisja Konkursowa spośród otrzymanych prac wybrała laureatów w dwóch kategoriach:
• Uczniowie
• Dorośli

Kategoria UCZNIOWIE
I MIEJSCE – Kamil Rutana, Szkoła Podstawowa w Szerzynach, Gmina Szerzyny
II MIEJSCE – Zuzanna Kula, Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym, Gmina Pilzno
III MIEJSCE – Wiktor Kuczwara, Liceum Ogólnokształcące w Kołaczyce, Gmina Kołaczyce

WYRÓŻNIENIA:

GMINA BIECZ
Ernest Fugiel – Szkoła Podstawowa w Sitnicy
Julia Gryga – Szkoła Podstawowa w Sitnicy

GMINA BRZOSTEK
Natalia Popiela – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku
Oliwia Krzywińska – Szkoła Podstawowa w Gorzejowej
Paulina Wnęk – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku

GMINA CHORKÓWKA
Julia Magdziak – Zespół Szkół w Zręcinie
Tomasz Krzywda – Zespół Szkół w Zręcinie

GMINA DĘBICA
Julia Osak – Szkoła Podstawowa w Pustyni
Jan Główka – Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu

MIASTO DĘBICA
Jakub Kędzielawa – Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy
Aleksandra Kędzielawa – II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

GMINA DĘBOWIEC
Marcin Michnal – Zespół Szkół w Dębowcu
Julia Sanocka – Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej

GMINA JASŁO
Agata Kosiek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy
Emilia Setlik – Zespół Szkół w Trzcinicy

MIASTO JASŁO
Aleksandra Kosiba – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
Mikołaj Kurowski – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
Judyta Pers – Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle

GMINA JEDLICZE
Jakub Berdechowski – Szkoła Podstawowa w Moderówce
Zofia Gierula – Szkoła Podstawowa w Potoku

GMINA JODŁOWA
Kacper Wolski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Jodłowej
Martyna Jędrzejczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej

GMINA KOŁACZYCE
Dagmara Święch – Zespół Szkół Społecznych w Lublicy
Natalia Weron – Zespół Szkół Społecznych w Lublicy

GMINA KREMPNA
Zuzanna Słonka – Szkoła Podstawowa w Krempnej
Jakub Ornalik – Szkoła Podstawowa w Krempnej

GMINA NOWY ŻMIGRÓD
Maja Maresz – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
Anna Bożętka – Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

GMINA OSIEK JASIELSKI
Jakub Stachurski – Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach
Julia Mastej – Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

GMINA PILZNO
Klaudia Dziedzic – Szkoła Podstawowa w Zwierniku
Klaudia Smołucha – Szkoła Podstawowa w Zwierniku

GMINA SKOŁYSZYN
Oliwia Gunia – Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym
Bartosz Furmanek – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie

GMINA SZERZYNY
Martyna Archamowicz – Szkoła Podstawowa w Ołpinach
Kacper Słowik – Szkoła Podstawowa w Szerzynach
Karolina Słomska – Szkoła Podstawowa w Żurowej

GMINA TARNOWIEC
Kinga Kobak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim
Kamila Kobak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gliniku Polskim

GMINA ŻYRAKÓW
Karolina Ziobro – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej
Faustyna Ryczek – Szkoła Podstawowa w Zasowie

Kategoria DOROŚLI
I MIEJSCE Piotr Kawalec , Gmina Brzostek
II MIEJSCE Marcin Gądek, Gmina Szerzyny
III MIEJSCE Jakub Rutana, Gmina Szerzyny
Wyróżnienie Miłosz Dybaś, Gmina Żyraków
Dodatkowe wyróżnienie David Neville

Do Kalendarza na 2022 rok wybrano fotografie autorów:
Jakub Rutana – Okładka
Marcin Gądek – Styczeń
Wiktor Kuczwara – Luty
Kamil Rutana – Marzec
Piotr Kawalec – Kwiecień
David Neville – Maj
Marcin Gądek – Czerwiec
Miłosz Dybaś – Lipiec
Maria Słowik – Sierpień
Zofia Gierula – Wrzesień
Anna Bożętka – Październik
Zuzanna Kula – Listopad
Jakub Rutana – Grudzień

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Back to top