Aktualności - ogólne - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle - Page 3

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logotyp ZGDW
Herb gminy Brzostek
brzyska
skolyszyn-200
czarna-200
debica-200
miasto-debica-200
debowiec-200
mjaslo-200
jaslo-200
jedlicze-200
jodlowa-200
pilzno-200
sekowa-200
skolyszyn-200
szerzyny-200
tarnowiec-200
zyrakow-200

Szanowni Państwo

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (Norwegian Association for Green Infrastructure NFGI) mają zaszczyt zaprosić n

KONFERENCJĘ ZAMYKAJĄCĄ PROJEKT
„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Nr MFEOG.07.03.01-50-0059/21-00 realizowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia I Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat.

termin: 23 kwietnia 2024 r.
miejsce:  Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” Trzcinica 646.

program konferencji – pobierz

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Andrzej Czernecki

Organizatorzy konferencji

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

logotyp ZGDW

W dniach 8-10 kwietnia 2024 roku odbyły się zorganizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki warsztaty teoretyczne i praktyczne z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane do mieszkańców Miasta Jasła od przedszkolaków do osób dorosłych.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część nieinwestycyjna”, realizowanego w ramach Projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Warsztaty teoretyczne i praktyczne miały charakter edukacyjno-informacyjny, a ich celem było podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym przedsiębiorców, urzędników, nauczycieli.

Edukacja wśród najmłodszych mieszkańców Miasta ma wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, poszerzyć wiedzę przyrodniczą i tworzyć nawyki ekologicznego stylu życia.

Edukacja wśród młodzieży i dorosłych ma rozbudzać poczucie odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwracać uwagę na zagrożenia środowiska oraz inspirować do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich.

Nieracjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego doprowadza obecnie do wielu groźnych klęsk i katastrof ekologicznych. Nieodzowne jest więc szerzenie edukacji ekologicznej, która może zagwarantować poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Łącznie przeprowadzono 10 warsztatów dla ponad 500 mieszkańców Miasta Jasła.
W Zespole Szkół Miejskich Nr 1 przeszkolono: przedszkolaków, którzy aktywnie uczestniczyli w warsztatach z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, najmłodsi mieszkańcy Miasta Jasła uczyli się poprzez zabawy i gry ekologiczne z wykorzystaniem m.in. mat edukacyjnych, tablic edukacyjnych, gier planszowych, uczniów klas I-III, którzy w ramach warsztatów teoretycznych zapoznawali się z tematem racjonalnej gospodarki odpadami, a w ramach warsztatów praktycznych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów tworzyli karmnik dla ptaków, uczniów klas IV – VII, którzy w ramach warsztatów teoretycznych zapoznali się z problematyką zanieczyszczeń powietrza, a następnie stworzyli lasu w słoiku.

W Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle uczniowie w części teoretycznej zapoznawali się z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom, a w części praktycznej uczestniczyli w interaktywnym pokazie z przeprowadzeniem eksperymentów przyrodniczych, gdzie młodzież aktywnie uczestniczyła w przeprowadzaniu eksperymentów pod opieką instruktora.

No Images Found!

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
W dniu 13 marca 2024r. Generatorze Nauki w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Natura wokół nas” i wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny. Zadania realizowane były w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat.
Konkurs fotograficzny: „Natura wokół nas” Celem konkursu, było zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych oraz zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym.
  • W kategorii uczniowie łącznie wpłynęło 87 prac z 43 szkół, nagrodzono 39 uczniów.
  • W kategorii osoby dorosłe łącznie wpłynęło 19 prac, przyznano nagrody za I, II i III miejsce.
Podczas uroczystości Burmistrzowi, Wójtowie oraz przedstawiciele Gmin Związku wręczali nagrody dla laureatów w tym, m.in. sprzęty elektroniczne, kubki termiczne, lunch boxy, zestawy piśmiennicze, drewniane gry ekologiczne. Laureaci dodatkowo zwiedzili Generator Nauki w Jaśle i obejrzeli spektakl o tematyce ekologicznej.

„Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny
Wydarzenie, które ma służyć wymianie doświadczeń, dyskusji na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Poprzez międzyszkolne i międzynarodowe dyskusje chcemy zachęcić młodzież nie tylko do dbania o środowisko, ale również do zwrócenia uwagi na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i do angażowania się w akcje mające na celu ochronę środowiska.

Wspólna praca i dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu pomogą lepiej zrozumieć globalne skutki zmian klimatycznych, a także znaczenie obywatelskiego uczestnictwa i współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu udział wzięło około 650 uczestników nauczycieli i młodzieży z 24 szkół z terenu gmin Związku tj.: Szkoła Podstawowa z Brzostku, Januszkowic, Zręcina, Faliszówki, Kopytowej, Czarnej, Stobiernej, Nr 10 z Dębicy, Woli Dębowieckiej, Dębowca, Nr 4 z Jasła, Nr 1 z Jasła, Jedlicza, Nr 1 z Jodłowej, Dobrkowa, Jaworza Górnego, Pilzna, Sękowej, Skołyszyna, Ołpin, Czermnej, Tarnowca, Żyrakowa oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

Program wydarzenia obejmował przeprowadzenie lekcji wprowadzających z wykorzystaniem przesłanych przez Związek pakietów edukacyjnych, prezentacji, filmów, wywiadów; przygotowanie uczniów w zakresie słownictwa w języku angielskim dotyczącego zmiany klimatu i sposobów jego łagodzenia; opracowanie przez szkoły „stanowiska” w sprawie klimatu, przeprowadzenie międzyszkolnego spotkanie on-line w dniu 6 marca 2024r. podczas którego uczniowie wysłuchali prezentacji w zakresie zmian klimatu oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przygotowywali się do udziału w międzynarodowym Szczycie Klimatycznym z udziałem szkoły z zagranicy.

W dniu 13 marca odbyły się międzynarodowe konsultacje on line ze szkołą z miejscowości Maribor ze Słowenii. Podczas konsultacji młodzież z Polski przedstawiła charakterystykę klimatu w Polsce, młodzież ze Słowenii przedstawiła charakterystykę klimatu w swoim kraju, następnie przeprowadzone zostały dyskusje, konsultacje dotyczące klimatu oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zmian klimatu i postulatów klimatycznych.
Młodzież z Polski jak i ze Słowenii wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem i dużą wiedzą, aktywnym uczestnictwem w dyskusjach i tzw. burzy mózgów. Podczas pracy w podgrupach młodzież opracowała odpowiedzi na jedno z 4 zagadnień, a następnie zaprezentowała przez wybranego reprezentanta wypracowane stanowiska w języku angielskim. W wyniku konsultacji młodzież widzi wyraźnie, że konsekwencje zmian klimatu stanowią globalny problem i globalne ryzyko. Postulaty oraz stanowiska szkół dostępne są na stronie www.mojkawalekswiata.pl.

Uczestnicy szczytu otrzymali zestawy notatników. Dodatkowo młodzież uczestnicząca w młodzieżowym Szczycie klimatycznym zwiedziła Generator Nauki w Jaśle zapoznając się z ekspozycjami i obejrzała spektakl o tematyce ekologicznej.

Bardzo miło było nam nawiązać współpracę z uczniami ze Słowenii i przeprowadzić konsultacje klimatyczne. Mamy nadzieję, na nawiązanie stałej współpracy również przy innych projektach realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Dziękujemy Burmistrzom, Wójtom oraz przedstawicielom Gmin Związku za udział w uroczystym podsumowaniu Projektu oraz wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu, szczególnie nauczycielom i uczniom.

No Images Found!

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

W ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wydarzenie edukacyjne „Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy Szczyt klimatyczny.

Wydarzenie ma służyć wymianie doświadczeń, dyskusji na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Poprzez międzyszkolne i międzynarodowe dyskusje chcemy zachęcić młodzież nie tylko do dbania o środowisko, ale również do zwrócenia uwagi na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i do angażowania się w akcje mające na celu ochronę środowiska. Wspólna praca i dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu pomogą lepiej zrozumieć globalne skutki zmian klimatycznych, a także znaczenie obywatelskiego uczestnictwa i współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu udział bierze około 650 uczestników nauczycieli i młodzieży z 24 szkół z 17 gmin Związku tj. : Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło oraz szkoła z zagranicy.

Program wydarzenia obejmuje:

  1. przeprowadzenie lekcji wprowadzających z wykorzystaniem przesłanych przez Związek pakietów edukacyjnych, prezentacji, filmów, wywiadów; przygotowanie uczniów w zakresie słownictwa w języku angielskim dotyczącego zmiany klimatu i sposobów jej łagodzenia; opracowanie przez szkoły „stanowiska” w sprawie klimatu,
  2. międzyszkolne spotkanie on-line w dniu 6 marca 2024r. podczas którego uczniowie: – wysłuchają prezentacji w zakresie zmian klimatu oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dr Andrzeja Kassenberga, który od wielu lat zajmuje się działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju i specjalizuje się w kwestiach energii i ochrony klimatu, – przygotują się do udziału w międzynarodowym Szczycie Klimatycznym z udziałem szkoły z zagranicy,
  3. udział w międzynarodowym młodzieżowym Szczycie klimatycznym w dniu 13 marca 2024r., podczas którego młodzież z Polski przedstawi charakterystykę klimatu w Polsce, młodzież z zagranicy przedstawi charakterystykę klimatu w swoim kraju, następnie młodzież przeprowadzi dyskusje i konsultacje dotyczące klimatu i wypracuje wspólne stanowisko w sprawie zmian klimatu.

Dodatkowo młodzież uczestnicząca w młodzieżowym Szczycie klimatycznym w dniu 13 marca 2024r. zwiedzi Generator Nauki w Jaśle i obejrzy spektakl o tematyce ekologicznej.

logotypy gmin uczestniczących w projekcie
Back to top