Pierwsze w Polsce porozumienie terytorialne dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Osoby podpisujące dokument Porozumienia Terytorialnego

W dniu 9 października 2023 roku na terenie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła podpisano pierwsze w Polsce porozumienie terytorialne dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Porozumienie Terytorialne – jest to umowa między rządem RP, który reprezentowała Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a grupą samorządów terytorialnych, które reprezentowali Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Marek Rączka – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

Porozumienie to efekt trwających ponad 3 lata skoordynowanych działań Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz 32 Gmin i 3 powiatów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego, leżących w dorzeczu Wisłoki, zamieszkiwanych przez 440 tys. mieszkańców, które uznały, że ich szansą jest realizacja działań składających się na polską i europejską inicjatywę – Zielony Ład. Zwieńczeniem wspólnych działań jest przygotowana Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki na lata 2022-2030.

Strategia stanowi instrument koordynacji rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego tworzących „Dorzecze Wisłoki”, tj.: Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków, Powiat Dębicki, Powiat Mielecki oraz Powiat Jasielski.

Dokument wyznacza i charakteryzuje najistotniejsze obszary z punktu widzenia realizacji zadań rozwojowych samorządów lokalnych, w szczególności w obszarze sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz na nowo definiuje kierunki polityki rozwojowej samorządów.

Porozumienie Terytorialne stworzy platformę współpracy, dla budowania wsparcia dla działań rozwojowych w samorządach Dorzecza Wisłoki, zapewnia trwałe miejsce tego obszaru na mapie polityki rozwoju województwa Podkarpackiego i Małopolskiego, tworzy promocję Dorzecza Wisłoki.

W uroczystym podpisaniu Porozumienia uczestniczyli posłowie i senatorowie RP, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego Podkarpackiego, przedstawiciele Powiatu Jasielskiego, Dębickiego i Mieleckiego, Burmistrzowie i Wójtowie 32 jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele WFOŚ i GW w Rzeszowie, RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego działających w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 oraz eksperci.

W dniu 9 października 2023r. odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, w którym uczestniczyli przedstawiciele 35 podmiotów Interesariuszy Strategii oraz przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego działających w Radzie.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Jarosińskiej – Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej za dostrzeżenie starań Związku i zaangażowanie na każdym etapie prac, które doprowadziło do podpisania porozumienia.

Wyrazy wdzięczności składamy również dla wszystkich wspierających inicjatywę, którzy pomimo natłoku obowiązków byli obecni podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Dziękujemy również Panu Adamowi Pawlusiowi Staroście Jasielskiemu i Panu Janowi Gancarskiemu Dyrektorowi Muzeum Podkarpackiego w Krośnie za gościnność i umożliwienie zorganizowania uroczystości w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy oraz Panu Wojciechowi Piękosiowi Wójtowi Gminy Jasło za współorganizację wydarzenia.

Back to top