Projekt pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

W dniu 20 października 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.
To projekt o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Będzie inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego.

Projekt przyczyni się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W projekcie udział wzięło 2440 uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 22 gmin Związku tj.: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków oraz Miasto Jasło i Miasto Dębica.

Projekt obejmował:

  • warsztaty on-line przeprowadzone przez Panią Kornelię Cypryjańską-Perucką Ekolandia.edu dla dwóch grup uczniów klas I-IV i V-VIII, obszary tematyczne: przyroda i jej znaczenie, zagrożenia naturalne, odpady, woda, energia; bioróżnorodność, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, gospodarowanie zasobami,
  • przeprowadzenie quizu konkursowego on-line dla uczniów klas V-VIII,
  • utworzenie internetowego serwisu edukacyjnego przez firmę BRAND4EDU, którego celem jest uświadamianie jego użytkownikom, w jaki sposób nawet niewielkie zmiany w sposobie wykonywania codziennych czynności oraz trybie życia mogą wpływać na zatrzymanie lub spowolnienie zjawisk degradujących środowisko naturalne. Serwis wspiera kształtowanie postaw, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, oszczędzania energii oraz upowszechniania segregacji odpadów i recyklingu. Serwis zawiera quizy, mini-gry oraz ciekawostki przyrodnicze i dział prezentujący wybrane obiekty dziedzictwa przyrodniczego obszaru 22 gmin Związku,
  • utworzenie Klubów Ekologa w każdej z 22 gmin Związku: Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie podczas spotkań w Klubach m.in. oglądali filmy dotyczące ochrony środowiska, omawiali zagadnienia związane z przyrodą, brali udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązywali ekologiczne rebusy, quizy, przeprowadzali eksperymenty, obchodzili światowe dni związane z ekologią, tworzyli przyrodnicze gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Lasów Państwowych, przygotowali prezentację multimedialną ukazującą piękno przyrody w najbliższej okolicy, organizowali zbiórki baterii, plastikowych nakrętek i elektrośmieci, sadzili i pielęgnowali rośliny wokół szkół oraz tworzyli przyrodnicze kąciki zieleni w swoich klasach, uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych. W ramach zadań zlecanych co miesiąc do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów poznawali przyrodniczo najbliższą okolicę, tworzyli prace plastyczne, stworzyli ekologiczne gry planszowe promujące zachowania proekologiczne.

Podczas uroczystości nagrodzono 303 uczniów, wręczono nagrody dla laureatów quizu, zestawy odkrywcy ekologa dla członków Klubów Ekologa, zestawy dydaktyczne i rośliny dla szkół oraz zaprezentowany został zagadkowy spektakl muzyczny o tematyce ekologicznej.

Gratulujemy nagrodzonym laureatom quizu konkursowego wiedzy oraz szybkości w odpowiadaniu na pytania, a Członkom Klubu Ekologa i Opiekunom zaangażowania w realizację Projektu.

Dziękujemy za dofinansowanie Projektu Panu Adamowi Skibie Prezesowi WFOŚiGW.

Dziękujemy Burmistrzom i Wójtom za udział w uroczystym podsumowaniu Projektu oraz wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu.

rozdanie_mks_01
rozdanie_mks_02
rozdanie_mks_03
rozdanie_mks_04
rozdanie_mks_05
rozdanie_mks_06
rozdanie_mks_07

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej informuje o rozstrzygnięciu quizu konkursowego, poniżej podajemy finalistów i laureatów eliminacji gminnych

I miejsce – Emilia Rzepecka – Zespół Szkół w Straszęcinie (Gmina Żyraków)
II miejsce – Oliwia Szynal – Szkoła Podstawowa w Brzostku (Gmina Brzostek)
III miejsce – Julia Pabisz – Zespół Szklono Przedszkolny w Libuszy (Gmina Biecz)

Laureaci eliminacji gminnych

Miasto Jasło:
Jakub Śmietana – Szkoła Podstawowa Nr 12
Emilia Wolanin – Szkoła Podstawowa Nr 4

Gmina Biecz:
Izabela Wędrychowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie

Gmina Brzostek:
Kacper Foryś – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach

Gmina Brzyska:
Emilia Szanduła – Szkoła Podstawowa w Wróblowej
Julia Madejczyk – Szkoła Podstawowa w Wróblowej

Gmina Chorkówka:
Lena Jasińska – Szkoła Podstawowa w Zręcinie
Michał Bułka – Szkoła Podstawowa w Faliszówce

Gmina Czarna:
Piotr Ciemiorek – Szkoła Podstawowa w Róży
Zofia Bartnik – Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

Gmina Dębica:
Mikołaj Krzyżak – Szkoła Podstawowa w Podgrodziu
Jakub Nyznar – Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Miasto Dębica:
Zuzanna Mazur – Szkoła Podstawowa Nr 12
Lena Stefańczyk – Szkoła Podstawowa Nr 12

Gmina Dębowiec:
Marcin Mroczka – Szkoła Podstawowa w Dobryni
Sandra Pykosz – Zespól Szkół w Woli Dębowieckiej

Gmina Jasło:
Weronika Wałtosz – Szkoła Podstawowa w Szebniach
Karol Witalis – Szkoła Podstawowa w Opaciu

Gmina Jedlicze:
Milena Maciaszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Długiem
Hubert Łątka – Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

Gmina Jodłowa:
Anna Wójcik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej
Zuzanna Burek – Szkoła Podstawowa w Dębowej

Gmina Kołaczyce:
Jakub Wilisowaki – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy
Sara Palar – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Gmina Krempna:
Maja Salwa – Szkoła Podstawowa w Krempnej
Katarzyna Frankiewicz – Szkoła Podstawowa w Krempnej

Gmina Nowy Żmigród:
Karol Wójcik – Szkoła Podstawowa w Nienaszowie
Filip Kwiatek – Szkoła Podstawowa w Kątach

Gmina Osiek Jasielski:
Julia Zięba – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim
Zuzanna Ćwik – Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Gmina Pilzno:
Tymoteusz Podraza – Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych
Bartosz Majkowski – Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Gmina Sękowa:
Zuzanna Pobiegło – Szkoła Podstawowa w Siarach
Jakub Pawłowski – Szkoła Podstawowa w Sękowej

Gmina Skołyszyn:
Kamil Rak – Szkoła Podstawowa w Harklowej
Anna Sanocka – Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Gmina Szerzyny:
Tomasz Wszołek – Szkoła Podstawowa w Ołpinach
Dominika Walczyk – Szkoła Podstawowa w Czermnej

Gmina Tarnowiec:
Martyna Olbrot – Szkoła Podstawowa w Roztokach
Nikola Sanocka – Szkoła Podstawowa w Wrocance

Gmina Żyraków:
Hanna Wilk – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

 

Wszystkim gorąco gratulujemy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie laureatów konkursu wraz z opiekunami na rozdanie nagród, które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury dnia 20.10.2023 r.

 

 

zajęcia w ramach akcji "klub ekologa"

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie podczas spotkań w Klubach zorganizowali mnóstwo ciekawych zajęć m.in. uczestniczyli w konkursie recytatorskim, oglądali filmy dotyczące biodegradacji, kompostowania odpadów, zwierząt i roślin podlegających ochronie, obchodzili Światowy Dzień Ochrony Środowiska i Dzień Bociana Białego, tworzyli gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Lasów Państwowych, organizowali Zielony Dzień, w szkole umieścili hasła reklamujące potrzebę oszczędzania wody i energii, wykonali album przedstawiający zwierzęta z Magurskiego Parku Narodowego oraz prezentację o tym parku, przygotowali prezentację multimedialną ukazującą piękno przyrody w najbliższej okolicy, przygotowali i degustowali sałatki owocowe. Młodzi ekolodzy kontynuowali zbiórki baterii, plastikowych nakrętek i elektrośmieci oraz kontrolowali segregację śmieci do pojemników, które sami wykonali.

Uczniowie zajmowaliśmy się też sadzeniem i pielęgnacją roślin wokół szkół oraz tworzyli przyrodnicze kąciki zieleni w swoich klasach, z roślin ozdobnych i jadalnych, wykorzystując jako doniczki różne pojemniki po produktach spożywczych.

Wiele Klubów poszerzyło swoją wiedze uczestnicząc w wycieczkach m.in. do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Krempnej oraz wycieczkach po okolicy podziwiają piękno przyrody znajdującej się w najbliższym otoczeniu.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami poznawali przyrodniczo najbliższą okolicę.
Na podstawie różnych książek, albumów, przewodników turystycznych oraz wykorzystując zasoby Internetu Klubowicze zebrali wiadomości o różnych formach ochrony przyrody
w najbliższej okolicy: pomnikach, rezerwatach przyrody, parkach narodowych, krajobrazowych. W ten sposób zyskali nową wiedzę i poszerzyli posiadaną, która będzie pomocna także w planowaniu wakacyjnych wypraw. Poznane miejsca uczniowie lokalizowali na mapie, przygotowali również plakaty informacyjne o tych miejscach, wykonali mapę Polski, na której zaznaczyli wszystkie 23 Parki Narodowe wykonując do nich logo z opisami parków. Uczniowie uzyskali wiele cennych informacji oraz poznali roślinność i zwierzęta, które można spotkać w rezerwatach czy na trasach edukacyjnych.

Następnym zadaniem zleconym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki było stworzenie prac plastycznych pt. “Ekologiczny dom” i wyeksponowanie ich na terenie szkoły.
Ze wszystkich zadań Klubowicze pięknie się spisali, co prezentują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Dziękujemy bardzo Opiekunom i Członkom Klubów za pracę włożoną w działania Klubu
i wykonywanie różnorodnych działań, do których podchodziliście z zaangażowaniem i pasją.

Życzymy Opiekunom i Klubowiczom udanych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń i odkryć przyrodniczych podczas wakacyjnych wycieczek.

Do wspólnego działania w ramach Klubów zapraszamy od września, a w październiku zaprosimy Was na uroczyste zakończenie Projektu.

uczestnicy akcji Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie spotykają się na zajęciach podczas których m.in. omawiają zagadnienia związane z przyrodą, oglądają filmy edukacyjne, biorą udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązują rebusy, quizy, przeprowadzają eksperymenty, tworzą gazetki tematyczne.

Niektórzy Klubowicze założyli i prowadzą hodowlę roślin, przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej, sadzili drzewka wokół szkoły, brali udział w akcji “Sprzątanie świata”, uczestniczyli w zajęciach o Magurskim Parku Narodowym oraz w akcji zbiórki zużytych baterii.

Założone zostały również zakładki na szkolnych stronach www, gdzie odnotowywane są prowadzone aktywności.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami spacerowali po terenie wokół szkół i obserwowali roślinność, która otacza szkołę. Uczniowie rozpoznawali gatunki roślin, badali rośliny wielozmysłowo ( wzrok, dotyk, zapach), a następnie omawiali korzyści jakie przynoszą drzewa, krzewy i kwiaty rosnące wokół szkoły.

Czekamy na kolejne sprawozdania

Życzymy dalszej owocnej i ciekawej pracy Opiekunom i Klubowiczom

Back to top