Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja ósma na inwestycje w Gminach Związku - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z satysfakcją informuje, że projekty z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja ósma.

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

  • Wartość Projektu: 8,4 mln zł
  • Wartość dofinansowania: 8,0 mln zł
  • Gminy uczestniczące w Projekcie: Biecz, Chorkówka, Miasto Dębica, Dębowiec, Jedlicze, Krempna, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków

„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

  • Wartość Projektu: 2,1 mln zł
  • Wartość dofinansowania: 2,0 mln zł
  • Gminy uczestniczące w Projekcie: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Miasto Jasło, Jedlicze, Krempna, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, jako Wnioskodawca Projektu, zrzesza 22 Gminy
z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Przebudowa dróg oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej objętych ww Projektami umożliwi:

  • zaopatrzenie wszystkich mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego jako członków tej wspólnoty i całego terytorium należącego do danej gminy w wodę należytej jakości,
  • zapewnienie niezawodnego źródła energii elektrycznej dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w przypadku awarii zasilania,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę warunków podróżowania, wzrost atrakcyjności obszaru Gmin objętych Projektem.

Dziękujemy wszystkim, którzy dostrzegli i wspierają nasze starania o poprawę jakości życia mieszkańców Gmin tworzących Związek.

Back to top