Konkurs fotograficzny "Natura wokół nas" - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
W dniu 13 marca 2024r. Generatorze Nauki w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Natura wokół nas” i wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny. Zadania realizowane były w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat.
Konkurs fotograficzny: „Natura wokół nas” Celem konkursu, było zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych oraz zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym.
  • W kategorii uczniowie łącznie wpłynęło 87 prac z 43 szkół, nagrodzono 39 uczniów.
  • W kategorii osoby dorosłe łącznie wpłynęło 19 prac, przyznano nagrody za I, II i III miejsce.
Podczas uroczystości Burmistrzowi, Wójtowie oraz przedstawiciele Gmin Związku wręczali nagrody dla laureatów w tym, m.in. sprzęty elektroniczne, kubki termiczne, lunch boxy, zestawy piśmiennicze, drewniane gry ekologiczne. Laureaci dodatkowo zwiedzili Generator Nauki w Jaśle i obejrzeli spektakl o tematyce ekologicznej.

„Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny
Wydarzenie, które ma służyć wymianie doświadczeń, dyskusji na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Poprzez międzyszkolne i międzynarodowe dyskusje chcemy zachęcić młodzież nie tylko do dbania o środowisko, ale również do zwrócenia uwagi na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i do angażowania się w akcje mające na celu ochronę środowiska.

Wspólna praca i dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu pomogą lepiej zrozumieć globalne skutki zmian klimatycznych, a także znaczenie obywatelskiego uczestnictwa i współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu udział wzięło około 650 uczestników nauczycieli i młodzieży z 24 szkół z terenu gmin Związku tj.: Szkoła Podstawowa z Brzostku, Januszkowic, Zręcina, Faliszówki, Kopytowej, Czarnej, Stobiernej, Nr 10 z Dębicy, Woli Dębowieckiej, Dębowca, Nr 4 z Jasła, Nr 1 z Jasła, Jedlicza, Nr 1 z Jodłowej, Dobrkowa, Jaworza Górnego, Pilzna, Sękowej, Skołyszyna, Ołpin, Czermnej, Tarnowca, Żyrakowa oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

Program wydarzenia obejmował przeprowadzenie lekcji wprowadzających z wykorzystaniem przesłanych przez Związek pakietów edukacyjnych, prezentacji, filmów, wywiadów; przygotowanie uczniów w zakresie słownictwa w języku angielskim dotyczącego zmiany klimatu i sposobów jego łagodzenia; opracowanie przez szkoły „stanowiska” w sprawie klimatu, przeprowadzenie międzyszkolnego spotkanie on-line w dniu 6 marca 2024r. podczas którego uczniowie wysłuchali prezentacji w zakresie zmian klimatu oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przygotowywali się do udziału w międzynarodowym Szczycie Klimatycznym z udziałem szkoły z zagranicy.

W dniu 13 marca odbyły się międzynarodowe konsultacje on line ze szkołą z miejscowości Maribor ze Słowenii. Podczas konsultacji młodzież z Polski przedstawiła charakterystykę klimatu w Polsce, młodzież ze Słowenii przedstawiła charakterystykę klimatu w swoim kraju, następnie przeprowadzone zostały dyskusje, konsultacje dotyczące klimatu oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zmian klimatu i postulatów klimatycznych.
Młodzież z Polski jak i ze Słowenii wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem i dużą wiedzą, aktywnym uczestnictwem w dyskusjach i tzw. burzy mózgów. Podczas pracy w podgrupach młodzież opracowała odpowiedzi na jedno z 4 zagadnień, a następnie zaprezentowała przez wybranego reprezentanta wypracowane stanowiska w języku angielskim. W wyniku konsultacji młodzież widzi wyraźnie, że konsekwencje zmian klimatu stanowią globalny problem i globalne ryzyko. Postulaty oraz stanowiska szkół dostępne są na stronie www.mojkawalekswiata.pl.

Uczestnicy szczytu otrzymali zestawy notatników. Dodatkowo młodzież uczestnicząca w młodzieżowym Szczycie klimatycznym zwiedziła Generator Nauki w Jaśle zapoznając się z ekspozycjami i obejrzała spektakl o tematyce ekologicznej.

Bardzo miło było nam nawiązać współpracę z uczniami ze Słowenii i przeprowadzić konsultacje klimatyczne. Mamy nadzieję, na nawiązanie stałej współpracy również przy innych projektach realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Dziękujemy Burmistrzom, Wójtom oraz przedstawicielom Gmin Związku za udział w uroczystym podsumowaniu Projektu oraz wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu, szczególnie nauczycielom i uczniom.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że rozdanie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 13 marca 2024 r. w Generatorze Nauki w Jaśle, ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło, w godz. 9 00 – 11 00.

Po rozdaniu nagród dla wszystkich laureatów zostanie przedstawiony spektakl naukowo ekologiczny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych do uczestnictwa w rozdaniu.

plakat konkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Natura wokół Nas”
organizowanego w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany był do dwóch grup:

  • uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE) z terenu Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
  • osoby dorosłe (kategoria OSOBY DOROSŁE) mieszkańcy z terenu gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Cele konkursu: Zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę.

Przedmiot konkursu: Wykonanie fotografii, która tematycznie musi być zgodna z celami Projektu, powinna uchwycić piękno i atrakcyjność środowiska przyrodniczego dorzecza Wisłoki, promować wartości proekologiczne.

KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE:

1. Marek Maczuga – fotografik
2. Magdalena Norberciak – Dyrektor Biura Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
3. Krzysztof Mastej – inspektor Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
4. Piotr Kosiek – inspektor Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

stwierdza:
Kategoria uczniowie

NAGRODZENI UCZNIOWIE

Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Milena Hamela – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Gmina Dębica
II miejsce – Anna Magdziak – Zespół Szkół w Zręcinie, Gmina Chorkówka
III miejsce – Miłosz Kulig – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Gmina Dębica

Laureaci eliminacji gminnych w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Gmina Biecz
1. Gabriela Juruś – Zespół Szkół Podstawowych w Korczynie
2. Bartosz Ryndak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach
3. Krzysztof Kozioł – Zespół Szkół Podstawowych w Libuszy
Gmina Brzostek
4. Wiktoria Żygłowicz – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
5. Kinga Szweda – Szkoła Podstawowa w Brzostku
6. Patrycja Kolbusz – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
Gmina Brzyska
7. Julia Madejczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej
8. Miłosz Czupa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
Gmina Czarna
9. Lena Gawle – Szkoła Podstawowa w Chotowej
10. Aleksandra Popławska – Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
Gmina Chorkówka
11. Anna Magdziak – Zespół Szkół w Zręcinie
12. Wiktoria Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Faliszówce
13. Nikodem Brzana – Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Gmina Dębica
14. Milena Sidor – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Pustków Osiedle
15. Aleksandra Surman – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Pustków Osiedle
Gmina Dębowiec
16. Błażej Gumienny – Szkoła Podstawowa w Cieklinie
17. Norbert Gumienny – Szkoła Podstawowa w Cieklinie
Miasto Jasło
18. Dominik Smoleń – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
19. Anna Pilut – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
20. Franciszek Kurowski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle
Gmina Jasło
21. Agata Kosiek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osobnicy
22. Emilia Przewoźnik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy
Gmina Jodłowa
23. Wiktoria Zawiślak – Szkoła Podstawowa w Dębowej
24. Zuzanna Studniarz – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej
Gmina Jedlicze
25. Hanna Gębarowska – Szkoła Podstawowa w Potoku
Gmina Nowy Żmigród
26. Nina Setlak – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie
Gmina Osiek Jasielski
27. Bartosz Serniak – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim
Gmina Pilzno
28. Zuzanna Kula – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym
Gmina Skołyszyn
29. Jagoda Acela – Szkoła Podstawowa w Kunowej
30. Milena Halerz – Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym
Gmina Szerzyny
31. Szymon Bara – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej
32. Krzysztof Rutana – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynach
Gmina Tarnowiec
33. Weronika Owsiak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach
34. Lukas Leśniak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach
Gmina Żyraków
35. Maria Dziurgot – Zespół Szkół w Żyrakowie
36. Radosław Wolak – Szkoła Podstawowa w Wiewiórce

kategoria osoby dorosłe:
Przyznano nagrody za I, II i III miejsce.

NAGRODZONE OSOBY DOROSŁE:

I miejsce – Piotr Kawalec, Gmina Brzostek
II miejsce – Piotr Wal, Gmina Brzostek
III miejsce – David Neville, Gmina Dębica

plakat konkursowy
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym „Natura wokół Nas”, organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Termin realizacji konkursu: listopad 2023r. – grudzień 2023r. Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany jest do dwóch grup:
  • uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE)
  • osoby dorosłe (kategoria OSOBY DOROSŁE)
Zadaniem uczestników obu grup jest wykonanie fotografii zgodnie z celami Konkursu. Cele Konkursu: zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym, kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę. Więcej w załącznikach poniżej:
Back to top