Konsultacje młodzieży w sprawie zmian klimatu - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
W dniu 13 marca 2024r. Generatorze Nauki w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Natura wokół nas” i wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny. Zadania realizowane były w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat.
Konkurs fotograficzny: „Natura wokół nas” Celem konkursu, było zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych oraz zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym.
  • W kategorii uczniowie łącznie wpłynęło 87 prac z 43 szkół, nagrodzono 39 uczniów.
  • W kategorii osoby dorosłe łącznie wpłynęło 19 prac, przyznano nagrody za I, II i III miejsce.
Podczas uroczystości Burmistrzowi, Wójtowie oraz przedstawiciele Gmin Związku wręczali nagrody dla laureatów w tym, m.in. sprzęty elektroniczne, kubki termiczne, lunch boxy, zestawy piśmiennicze, drewniane gry ekologiczne. Laureaci dodatkowo zwiedzili Generator Nauki w Jaśle i obejrzeli spektakl o tematyce ekologicznej.

„Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny
Wydarzenie, które ma służyć wymianie doświadczeń, dyskusji na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Poprzez międzyszkolne i międzynarodowe dyskusje chcemy zachęcić młodzież nie tylko do dbania o środowisko, ale również do zwrócenia uwagi na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i do angażowania się w akcje mające na celu ochronę środowiska.

Wspólna praca i dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu pomogą lepiej zrozumieć globalne skutki zmian klimatycznych, a także znaczenie obywatelskiego uczestnictwa i współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu udział wzięło około 650 uczestników nauczycieli i młodzieży z 24 szkół z terenu gmin Związku tj.: Szkoła Podstawowa z Brzostku, Januszkowic, Zręcina, Faliszówki, Kopytowej, Czarnej, Stobiernej, Nr 10 z Dębicy, Woli Dębowieckiej, Dębowca, Nr 4 z Jasła, Nr 1 z Jasła, Jedlicza, Nr 1 z Jodłowej, Dobrkowa, Jaworza Górnego, Pilzna, Sękowej, Skołyszyna, Ołpin, Czermnej, Tarnowca, Żyrakowa oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

Program wydarzenia obejmował przeprowadzenie lekcji wprowadzających z wykorzystaniem przesłanych przez Związek pakietów edukacyjnych, prezentacji, filmów, wywiadów; przygotowanie uczniów w zakresie słownictwa w języku angielskim dotyczącego zmiany klimatu i sposobów jego łagodzenia; opracowanie przez szkoły „stanowiska” w sprawie klimatu, przeprowadzenie międzyszkolnego spotkanie on-line w dniu 6 marca 2024r. podczas którego uczniowie wysłuchali prezentacji w zakresie zmian klimatu oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przygotowywali się do udziału w międzynarodowym Szczycie Klimatycznym z udziałem szkoły z zagranicy.

W dniu 13 marca odbyły się międzynarodowe konsultacje on line ze szkołą z miejscowości Maribor ze Słowenii. Podczas konsultacji młodzież z Polski przedstawiła charakterystykę klimatu w Polsce, młodzież ze Słowenii przedstawiła charakterystykę klimatu w swoim kraju, następnie przeprowadzone zostały dyskusje, konsultacje dotyczące klimatu oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zmian klimatu i postulatów klimatycznych.
Młodzież z Polski jak i ze Słowenii wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem i dużą wiedzą, aktywnym uczestnictwem w dyskusjach i tzw. burzy mózgów. Podczas pracy w podgrupach młodzież opracowała odpowiedzi na jedno z 4 zagadnień, a następnie zaprezentowała przez wybranego reprezentanta wypracowane stanowiska w języku angielskim. W wyniku konsultacji młodzież widzi wyraźnie, że konsekwencje zmian klimatu stanowią globalny problem i globalne ryzyko. Postulaty oraz stanowiska szkół dostępne są na stronie www.mojkawalekswiata.pl.

Uczestnicy szczytu otrzymali zestawy notatników. Dodatkowo młodzież uczestnicząca w młodzieżowym Szczycie klimatycznym zwiedziła Generator Nauki w Jaśle zapoznając się z ekspozycjami i obejrzała spektakl o tematyce ekologicznej.

Bardzo miło było nam nawiązać współpracę z uczniami ze Słowenii i przeprowadzić konsultacje klimatyczne. Mamy nadzieję, na nawiązanie stałej współpracy również przy innych projektach realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Dziękujemy Burmistrzom, Wójtom oraz przedstawicielom Gmin Związku za udział w uroczystym podsumowaniu Projektu oraz wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu, szczególnie nauczycielom i uczniom.

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.
Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.

W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.
Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.

Do debaty uczniowie przygotowują się poznając problemy dotyczące zmian klimatu, dyskutują na temat przyczyn i skutków tych zmian. Proponują możliwe rozwiązania, dzięki którym problem ocieplenia klimatu mógłby zostać rozpowszechniony wśród młodzieży. Zastanawiają się także nad tym jakie działania mogą podjąć aby przyczynić się do powstrzymania procesu zmian klimatu.
Punktem kulminacyjnym jest debata z młodzieżą z Meksyku, w trakcie której przedstawione zostały problemy dotyczące zmian klimatu w poszczególnych krajach. Wypracowane zostało wspólne stanowisko dotyczące zaangażowania młodych ludzi w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Back to top
Verified by MonsterInsights