Edukacja ekologiczna - archiwum - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

6 grudnia 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury odbył się koncert „Młodzi utalentowani – w wykonaniu muzyków ze Snovskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy i artystów z Jasielskiego Domu Kultury”, który uświetnił uroczystości wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” oraz podpisanie umów partnerskich pomiędzy samorządami z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a Gromadami z Obwodu Czernihowskiego z Ukrainy.

W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, wśród nich Senator Alicja Zając i Poseł Maria Kurowska, które w swoich wystąpieniach podkreśliły znaczenia integracji polsko – ukraińskiej. Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek oraz historię współpracy Gmin Związku z Gromadami Obwodu Czernihowskiego i innymi samorządami z Ukrainy.

Następnie odbył się wyjątkowy koncert młodzieży z Muzycznej Szkoły ze Snovska, który zachwycił licznie przybyłych gości bogatym repertuarem narodowych pieśni ukraińskich oraz utworów muzyki klasycznej. Podobnie jak występy młodzieży z Ukrainy, tak również występy artystów z Jasielskiego Domu Kultury, którzy zaprezentowali repertuar polskich piosenek cieszyły się dużym aplauzem ze strony publiczności. Wydarzenie prowadził Wojciech Piękoś, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Jasło wraz ze Svitlaną Kuzmienko, nauczycielem – seniorem grupy muzycznej.
Bardzo ważnym momentem uroczystości było podpisanie umów partnerskich, łączących samorządy więzami współpracy, wymianą doświadczeń i wiedzy oraz łączących obie strony przyjaźnią polsko-ukraińską. Umowy zawarli między sobą Gmina Brzostek – Gromada Plysky reprezentowanych ze strony Gminy Brzostek przez Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa a ze strony Gromady Plysky przez Wójta Wsi Marynę Virko oraz sekretarza Rady Wiejskiej Plysky Ludmyle Illiashenko, Gmina Pilzno – Gromada Sosnytsia reprezentowanych ze strony Gminy Pilzno przez Burmistrza Ewę Gołębiowską i przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Ziaję, a ze strony Gromady Sosnytsia przez Burmistrza Miasta Andieja Portnyi i radnego Miasta Andrija Tkacha , Gmina Żyraków – Gromada Mena reprezentowanych ze strony Gminy Żyraków przez Wójta Marka Rączkę i przewodniczącą Rady Gminy Marię Bodzioch, a ze strony Gromady Mena przez Przewodniczącego Rady Miasta Mena Yuria Stalnychenko i członka Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Serhia Skorokholda.

Po wysłuchaniu pięknych występów i podpisaniu umów partnerskich przyszedł czas na uroczyste wręczenie nagród finalistom i laureatom konkursu fotograficznego „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej. Komisja w składzie: Grzegorz Zarzyka fotograf, przewodniczący oraz Maria Lignar Dyrektor Biura Związku oraz Angelika Halibożek, wyłoniła zwycięzców, spośród 116 autorów prac, które wpłynęły z 64 szkół oraz osób dorosłych. W holu można było podziwiać wystawę nagrodzonych fotografii.

W kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych finalistami zostali:
I miejsce Sonia Nowak, Szkoła Podstawowa w Dębowcu, II miejsce Natalia Kopeć, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, III miejsce Jakub Szacik, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Wyróżnienie Jakub Wszołek, Szkoła Podstawowa w Wiewiórce.
W kategorii osób dorosłych finalistami zostali:
I miejsce Wiesław Telega, Gmina Jasło; II miejsce Piotr Kawalec, Gmina Brzostek; III miejsce Maria Bujak, Gmina Jedlicze; Wyróżnienie Mirosław Bujdasz, Gmina Dębowiec.
Łącznie nagrodzono 41 uczniów w kategorii szkół oraz 4 osoby w kategorii dorosłych.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób, w tym przedstawiciele organów samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, dyrektorzy instytucji, szkół, nauczyciele oraz młodzież szkolna. Uroczystości te zorganizowane zostały przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki we współpracy z Jasielskim Domem Kultury.

Dzieci i młodzież z 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki corocznie spotyka się aby wspólnie, przyjemnie spędzić czas, uczestnicząc w konkursach, warsztatach plastycznych, zawodach sportowych – biegu po Słońce, grach i zabawach z teatrem ulicznym. Uczą się jednocześnie jakie są zagrożenia dla środowiska, w którym żyjemy, jak dbać o środowisko oszczędzając energię i segregując odpady.
Corocznie w akcji uczestniczą dzieci i młodzież z około 200 szkół i przedszkoli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W tym roku 31.05.2019r. – w dniu „słonecznego wydarzenia” o godzinie 9:00 na Stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich odbył się finał międzygminnego „Biegu po słońce”, na który zakwalifikowała się grupa 88 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych. Dystans jaki zawodnicy mieli do pokonania to 640m. Bieg przeprowadzony został w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt.
W kategorii chłopców na podium stanęli:
I miejsce – Kacper Bielawa (Szkoła Podstawowa w Żyrakowie)
II miejsce – Klaudiusz Stój (Szkoła Podstawowa w Tarnowcu)
III miejsce – Miłosz Mazuchowski (Szkoła Podstawowa w Jedliczu)
Nagrodzonych zostało również 41 zawodników etapu międzygminnego.
W kategorii dziewcząt na podium stanęły:
I miejsce – Angelika Baran (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej)
II miejsce – Karolina Pękala (Szkoła Podstawowa w Chotowej, Gmina Czarna)
III miejsce – Oliwia Węgrzyn (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie)
Nagrodzonych zostało również 41 zawodniczek etapu międzygminnego.

Równolegle na jasielskim Rynku podczas imprezy plenerowej rozgrywał się drugi etap konkursu plastycznego w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych. Do tego etapu zakwalifikowanych zostało 22 uczestników ze szkół zlokalizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uczestnicy mieli godzinę czasu na wykonanie pracy nt. „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości” promującej odnawialne źródła energii w szczególności energię słoneczną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z jej wykorzystaniem w codziennym życiu.

Jury – Panie Anna Brożyna i Ewa Kusiak z Jasielskiego Domu Kultury wyłoniły 3 najlepsze prace:
I miejsce – Jagoda Mosior (Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica)
II miejsce – Izabela Mikrut (Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej, Gmina Szerzyny)
III miejsce – Oliwia Przebięda (Szkoła Podstawowa w Brzostku)
Nagrody wyróżnienia otrzymało 19 uczestników w kategorii klas IV-VI – zwycięzców eliminacji gminnych, malujących w II etapie konkursu.
W kategorii klas IV – VI, nagrodzonych zostało 22 uczniów, wyróżnionych na szczeblu gminnym.

Konkurs plastyczny organizowany był również wśród starszych dzieci w kategorii klas VII, VIII i III gimnazjum, gdzie wybrano 44 najlepsze prace z 22 gmin.
Laureatami zostali:
I miejsce – Ewelina Wilk (Szkoła Podstawowa w Kątach, Gmina Nowy Żmigród)
II miejsce – Luiza Kiełtyka (Szkoła Podstawowa w Lisowie, Gmina Skołyszyn)
III miejsce – Katarzyna Rączka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)

Wszyscy przedstawieni uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród oraz przyjęli gratulację od Przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasło – Ryszarda Pabiana, Zastępcy Burmistrza Miasta Jasło – Elwiry Musiałowicz-Czech, Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, Wójta Gminy Jasło – Wojciecha Piękosia oraz Członka Zarządu Związku, Wójta Gminy Tarnowiec – Jana Czubika.

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.
Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.

W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.
Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.

Do debaty uczniowie przygotowują się poznając problemy dotyczące zmian klimatu, dyskutują na temat przyczyn i skutków tych zmian. Proponują możliwe rozwiązania, dzięki którym problem ocieplenia klimatu mógłby zostać rozpowszechniony wśród młodzieży. Zastanawiają się także nad tym jakie działania mogą podjąć aby przyczynić się do powstrzymania procesu zmian klimatu.
Punktem kulminacyjnym jest debata z młodzieżą z Meksyku, w trakcie której przedstawione zostały problemy dotyczące zmian klimatu w poszczególnych krajach. Wypracowane zostało wspólne stanowisko dotyczące zaangażowania młodych ludzi w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczy w projekcie „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”, współfinasowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród wybranych społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych.
W ramach Projektu zostały przeprowadzone:
– szkolenia, których tematyka dotyczyła m. in. dynamiki naturalnej rzeki, powodzi i suszy, elektrowni wodnych, renaturyzacji rzek, zagrożeń dla ekosysytemu oraz zadań i sposobu pracy doradcy domowego dla 66 osobowej grupy młodzieży i nauczycieli z terenu gmin Związku,
– akcja „doradcy domowi” angażująca uczniów szkół podstawowych i gimnazjów polegająca na odwiedzinach mieszkańców i przekazywaniu informacji nt. Projektu.
Na bieżąco rozpowszechniany jest bezpłatny biuletyn informacyjny, prowadzony jest konkurs wiedzy na facebook, kampania internetowa oraz emitowany jest spotu reklamowy w regionalnych stacjach radiowych.

Następnie zostaną przeprowadzone:
– spotkania dyskusyjne z przyrodnikami dla mieszkańców,
– stoisko edukacyjne na festynach gminnych,
– wydanie edukacyjnego pakietu multimedialnego,
– wydanie poradnika dla nauczycieli.

Back to top