„Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy Szczyt klimatyczny - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

W ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wydarzenie edukacyjne „Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy Szczyt klimatyczny.

Wydarzenie ma służyć wymianie doświadczeń, dyskusji na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Poprzez międzyszkolne i międzynarodowe dyskusje chcemy zachęcić młodzież nie tylko do dbania o środowisko, ale również do zwrócenia uwagi na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i do angażowania się w akcje mające na celu ochronę środowiska. Wspólna praca i dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu pomogą lepiej zrozumieć globalne skutki zmian klimatycznych, a także znaczenie obywatelskiego uczestnictwa i współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu udział bierze około 650 uczestników nauczycieli i młodzieży z 24 szkół z 17 gmin Związku tj. : Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło oraz szkoła z zagranicy.

Program wydarzenia obejmuje:

  1. przeprowadzenie lekcji wprowadzających z wykorzystaniem przesłanych przez Związek pakietów edukacyjnych, prezentacji, filmów, wywiadów; przygotowanie uczniów w zakresie słownictwa w języku angielskim dotyczącego zmiany klimatu i sposobów jej łagodzenia; opracowanie przez szkoły „stanowiska” w sprawie klimatu,
  2. międzyszkolne spotkanie on-line w dniu 6 marca 2024r. podczas którego uczniowie: – wysłuchają prezentacji w zakresie zmian klimatu oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dr Andrzeja Kassenberga, który od wielu lat zajmuje się działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju i specjalizuje się w kwestiach energii i ochrony klimatu, – przygotują się do udziału w międzynarodowym Szczycie Klimatycznym z udziałem szkoły z zagranicy,
  3. udział w międzynarodowym młodzieżowym Szczycie klimatycznym w dniu 13 marca 2024r., podczas którego młodzież z Polski przedstawi charakterystykę klimatu w Polsce, młodzież z zagranicy przedstawi charakterystykę klimatu w swoim kraju, następnie młodzież przeprowadzi dyskusje i konsultacje dotyczące klimatu i wypracuje wspólne stanowisko w sprawie zmian klimatu.

Dodatkowo młodzież uczestnicząca w młodzieżowym Szczycie klimatycznym w dniu 13 marca 2024r. zwiedzi Generator Nauki w Jaśle i obejrzy spektakl o tematyce ekologicznej.

logotypy gmin uczestniczących w projekcie
Back to top
Verified by MonsterInsights