luty, 2023 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

zielona planeta ziemia

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, planowanego do realizacji w miesiącach styczeń – listopad 2023r.

Projekt ma na celu:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska,
 • rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody,
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska,
 • zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania energooszczędne,
 • tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia.

Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

Projekt obejmuje przeprowadzenie działań w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I (klasy I-IV szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line i utworzenie Klubu Ekologa.
 • Kategoria II (klasy V-VIII szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, a następnie w grze on-line.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 13 443 70 20.

załączniki:

Od lewej: Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W dniu 1 lutego w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Urząd Miasta Jasła dotyczące wdrażania nowych zasad Programu Czyste Powietrze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych a także pracownicy merytoryczni, którzy w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego zajmują się prezentowaną tematyką i zagadnieniami.

Zmiany w Programie zaprezentował Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego omówił natomiast Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Głównym celem Programu jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Podczas swojej prezentacji Paweł Mirowski przedstawił główne założenia i zmiany w programie jakie nastąpiły po 03.01.2023 r.

Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawił efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego. W województwie podkarpackim na dzień 27 stycznia 2023 r. złożono następujące ilości wniosków:

 • Liczba złożonych wniosków 29 398
 • Wnioskowana kwota dotacji 603 527 451,35
 • Wnioskowana kwota pożyczki 8 186 607,84
 • Wnioskowana kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 2 405 706,00
 • Wnioskowana kwota dotacji z prefinansowaniem 26 664 726,00
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki

Całość spotkania poprowadził Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, który przedstawił również działania pracowników ZGDW w ramach realizacji programu Czyste Powietrze. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele JST z 35 Podmiotów, które uczestniczą w opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030 było okazją do poszerzenia swojej wiedzy z prezentowanego zakresu a także do wzajemnej wymiany posiadanych doświadczeń.

Back to top
Verified by MonsterInsights