luty, 2022 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

dodatkowy zakres kanalizacji w Gminie Dębowiec

Gmina Dębowiec zakończyła budowę dodatkowego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Majscowa.

  • W ramach zakończonych inwestycji wybudowano 5 561 m kanalizacji sanitarnej ( w tym 1464 m rurociągów tłocznych) i 26 przepompowni przydomowych.
  • Wartość zrealizowanych robót wyniosła 1 600 530,55 zł netto.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja dodatkowego zakresu w Gminie Dębowiec była możliwa dzięki uzyskanym oszczędnościom, w wyniku przeprowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postepowań przetargowych.

Back to top