wrzesień, 2018 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizowany był na terenie 4 gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec.


Koszty realizacji projektu:

 • Całkowita wartość projektu – 10,8 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne – 9,9 mln zł
 • Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 8,4 mln zł

W ramach Projektu wykonano następujące inwestycje:

 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół nr 1 i budynku Sali Gimnastycznej w Jodłowej”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Jodłowej”,
 • „ Termomodernizację energetyczną budynku Domu Kultury w Pilźnie”,
 • „Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego LKS Rzemieślnik”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej”,
 • „Termomodernizację Budynku Komunalnego w Czeluśnicy-Szkoła Niepubliczna”,
 • „Termomodernizację Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim”,
 • „Termomodernizację Budynku Komunalnego w Łajscach – Szkoła Niepubliczna”.

Cele Projektu:

 • ochrona środowiska – ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności poprawa stanu technicznego obiektów,
 • zwiększenie efektywności zarządzania energią,
 • ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynkach,
 • oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię.
Back to top