kwiecień, 2024 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie przypomina o zgłoszeniach do konkursów plastycznych oraz „biegu po zdrowie” organizowanych w ramach akcji „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie plenerowej w dniu 24 maja br., szczegóły na dołączonym plakacie.

Jednocześnie informujemy o wydłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do 30 kwietnia br.

Szczegóły dotyczące akcji, tj. regulaminy i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Związku pod adresem: https://wisloka.pl/czyste-powietrze-ze-zwiazkiem-gmin-dorzecza-wisloki-akcja-edukacyjno-informacyjna.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został zaproszony do uczestnictwa w dniu 22 kwietnia 2024r. w obchodach Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Zręcinie oraz w Szkole Podstawowej w Faliszówce.

W trakcie spotkań Pani Magdalena Norberciak – Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przedstawiła prezentacje dotyczącą dotychczasowej działalność Związku w zakresie działań związanych z edukacja ekologiczną.
Od ponad 25 lat Związek Gmin Dorzecza Wisłoki aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Działania prowadzone przez Związek, a adresowane do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz pracowników urzędów gmin i mieszkańców z terenu 22 gmin Związku przybierają różne formy, są to m.in. kampanie informacyjno-edukacyjne, akcje, konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne. Długoletnie doświadczenie Związku w działaniach ekologicznych jest dla uczniów inspiracją i motywacją do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.

W Zespole Szkół w Zręcinie mieliśmy przyjemność wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez najmłodszych uczniów „Zerówki”, natomiast w Szkole Podstawowej w Faliszówce odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Planeta kontra tworzywa sztuczne”

W obchodach Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Zręcinie uczestniczył również Pan Grzegorz Węgrzynowski – Wójt Gminy Chorkówka.

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkół za zaproszenie, miłe przyjęcie i liczymy na dalszą współpracę w podnoszeniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu prawidłowych postaw proekologicznych.

zdjęcie z poprzednich akcji
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję o charakterze edukacyjno – informacyjnym „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna”, dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Akcja ma na celu propagowanie czystego powietrza, przeciwdziałanie emisjom poprzez termomodernizację budynków, wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła, wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej. Ma ona  na celu zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu w tym poszanowania energii.
 
W ramach wydarzenia Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków, obejmującą: „bieg po zdrowie”, konkursy plastyczne, gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy wokalne i artystyczne. 
 
W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:
 1. „biegu po zdrowie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w kategoriach: „dziewcząt” i „chłopców”, realizowanego w dwóch etapach:
  • eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  • bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych przeprowadzony zostanie na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 24.05.2024r. w ramach imprezy plenerowej.
   Dla zawodników przewidujemy nagrody i wyróżnienia.
 2. konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych:
  • dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce związanej z czystym powietrzem, dotyczącej oszczędzania energii i przeciwdziałania emisjom oraz promującej odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
   Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
  • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszą pracę o tematyce związanej z czystym powietrzem, dotyczącej oszczędzania energii i przeciwdziałania emisjom oraz promującej odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonaną techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski – realizowany w dwóch etapach:
   • eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
   • konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy; 
 3. imprezie plenerowej w dniu 24.05.2024r., na Rynku w Jaśle od godz. 900 do 1430 obejmującej w szczególności:
  • na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15 – bieg finałowy zwycięzców eliminacji „biegu po zdrowie”,
  • na płycie Rynku w Jaśle:
   • konkurs plastyczny zwycięzców eliminacji gminnych na najlepszą pracę wykonaną kredkami olejowymi,
   • wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego oraz „biegu po zdrowie”,
   • spektakl plenerowy o tematyce ekologicznej – Teatr Kultureska,
   • animacje i zabawy ekologiczne dla dzieci przeprowadzone przez Teatr Kultureska,
   • warsztaty z wykorzystaniem Mobilnego laboratorium POLoNEs – Przyczyny – Ograniczanie – Likwidacja Niskiej Emisji,
   • Słowacki Czerwony Krzyż – warsztaty udzielania pierwszej pomocy,
   • warsztaty plastyczne z zakresu twórczego malowania farbami na bawełnianych torbach,
   • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, w szczególności malowanie kredą dla przedszkolaków oraz malowanie twarzy,
   • Generator Nauki w Jaśle – stoisko z eksperymentami naukowymi,
   • koncert Mateusza Mijala.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logotyp ZGDW
Herb gminy Brzostek
brzyska
skolyszyn-200
czarna-200
debica-200
miasto-debica-200
debowiec-200
mjaslo-200
jaslo-200
jedlicze-200
jodlowa-200
pilzno-200
sekowa-200
skolyszyn-200
szerzyny-200
tarnowiec-200
zyrakow-200

Szanowni Państwo

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (Norwegian Association for Green Infrastructure NFGI) mają zaszczyt zaprosić n

KONFERENCJĘ ZAMYKAJĄCĄ PROJEKT
„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Nr MFEOG.07.03.01-50-0059/21-00 realizowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia I Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat.

termin: 23 kwietnia 2024 r.
miejsce:  Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” Trzcinica 646.

program konferencji – pobierz

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Andrzej Czernecki

Organizatorzy konferencji

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

logotyp ZGDW
Back to top