Edukacja w projekcie "Jasło-moje miasto, mój dom" - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

W dniach 8-10 kwietnia 2024 roku odbyły się zorganizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki warsztaty teoretyczne i praktyczne z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane do mieszkańców Miasta Jasła od przedszkolaków do osób dorosłych.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część nieinwestycyjna”, realizowanego w ramach Projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Warsztaty teoretyczne i praktyczne miały charakter edukacyjno-informacyjny, a ich celem było podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym przedsiębiorców, urzędników, nauczycieli.

Edukacja wśród najmłodszych mieszkańców Miasta ma wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, poszerzyć wiedzę przyrodniczą i tworzyć nawyki ekologicznego stylu życia.

Edukacja wśród młodzieży i dorosłych ma rozbudzać poczucie odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwracać uwagę na zagrożenia środowiska oraz inspirować do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich.

Nieracjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego doprowadza obecnie do wielu groźnych klęsk i katastrof ekologicznych. Nieodzowne jest więc szerzenie edukacji ekologicznej, która może zagwarantować poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

Łącznie przeprowadzono 10 warsztatów dla ponad 500 mieszkańców Miasta Jasła.
W Zespole Szkół Miejskich Nr 1 przeszkolono: przedszkolaków, którzy aktywnie uczestniczyli w warsztatach z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, najmłodsi mieszkańcy Miasta Jasła uczyli się poprzez zabawy i gry ekologiczne z wykorzystaniem m.in. mat edukacyjnych, tablic edukacyjnych, gier planszowych, uczniów klas I-III, którzy w ramach warsztatów teoretycznych zapoznawali się z tematem racjonalnej gospodarki odpadami, a w ramach warsztatów praktycznych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów tworzyli karmnik dla ptaków, uczniów klas IV – VII, którzy w ramach warsztatów teoretycznych zapoznali się z problematyką zanieczyszczeń powietrza, a następnie stworzyli lasu w słoiku.

W Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle uczniowie w części teoretycznej zapoznawali się z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom, a w części praktycznej uczestniczyli w interaktywnym pokazie z przeprowadzeniem eksperymentów przyrodniczych, gdzie młodzież aktywnie uczestniczyła w przeprowadzaniu eksperymentów pod opieką instruktora.

Back to top