marzec, 2023 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

W marcu 2023r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprosił uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków, do udziału w zadaniu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Będzie inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

  • Uczniowie klasy I-IV szkoły podstawowej biorą czynny udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: przyroda i jej znaczenie, zagrożenia naturalne, segregacja odpadów i recykling, oszczędzanie wody, ochrona powietrza, oszczędzanie energii i zrównoważony rozwój. Następnie uczniowie będą tworzyć Klub Ekologa, który będzie wpływał na dzieci poprzez nauczanie eksperymentalne i rozwijające postawy badawcze u dzieci. Członkowie klubu zostaną wyposażeni w pakiet małego Ekologa (koszulka, książka Poradnik dla ekologa, zestaw odkrywcy, pojemnik na zużyte baterie). Na zakończenie Projektu szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymają zestawy roślin doniczkowych oczyszczających powietrze oraz pakiet dydaktyczny, który wykorzystując metody badawcze, będzie aktywizował kolejne roczniki uczniów podnosząc ich kompetencje klimatyczne.
  • Uczniowie klasy V-VIII szkoły podstawowej biorą udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: segregacja odpadów i recykling, zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów wody i rola rzek w środowisku, zrównoważony rozwój i adaptacja do zmian klimatu, efektywne oszczędzanie i zagospodarowanie zasobów. Następnie uczniowie wykorzystując wiedzę zdobytą w warsztatach będą brać udział w grze on-line, która poprzez testy, quizy i mini-gry będzie kształtować właściwe zachowania oraz proekologiczne postawy młodzieży.

Szkoły w ramach realizacji Projektu otrzymają również pakiet materiałów informacyjnych tj. plakaty, ulotki.

Projekt realizowany będzie do listopada 2023r.

laureaci konkursu

8 marca 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury miało miejsce rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” prowadzonym w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanym w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, Obszar programowy: Klimat.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miast i gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości mieszkańców na ten temat a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” jest jednym z działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę wśród młodzieży na temat skutków zmian klimatu oraz sposobów ich przeciwdziałania.

Spośród nadesłanych ok. 200 prac wyłoniono 42 laureatów, w nagrody uczniowie otrzymali dyplomy, gry planszowe oraz akcesoria artystyczne.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać zwycięskie prace na wystawie. Rozdanie nagród uświetnił występ aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury w Krakowie w spektaklu o tematyce ekologicznej „Najważniejsza lekcja”.

drzewo

Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” organizowany w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, w ramach Programu „Środowisko, Energia, Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat, został rozstrzygnięty.

W dniu 21.02.2023r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce:
Eliza Salamon, Szkoła Podstawowa w Szerzynach, Gmina Szerzyny

II miejsce (ex aequo):
Ewa Sarna, Szkoła Podstawowa w Czermnej, Gmina Szerzyny
Tomasz Czarnik, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica

III miejsce (ex aequo):
Zofia Gierula, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze
Natalia Nowak, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze

Wyróżnienia:
Katarzyna Limanowska, Szkoła Podstawowa w Rożnowicach, Gmina Biecz
Aniela Dec, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Gmina Brzostek
Maja Zielak, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Gmina Brzostek
Julia Łącka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach, Gmina Brzyska
Nikola Dziedzic, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach, Gmina Brzyska
Agata Munia, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka
Julia Pęcak, Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Gmina Chorkówka
Kamila Latała, Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce, Gmina Czarna
Julia Fryz, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica
Eliza Marć, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica
Lena Wyżkiewicz, Szkoła Podstawowa w Dobryni, Gmina Dębowiec
Julia Brągiel, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, Gmina Jasło
Julia Wolska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, Gmina Jasło
Patryk Bułat, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej, Gmina Jodłowa
Krzysztof Garncarz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Jodłowej, Gmina Jodłowa
Patrycja Iwanicka, Szkoła Podstawowa w Kołaczycach, Gmina Kołaczyce
Sonia Piątek, Szkoła Podstawowa w Krempnej, Gmina Krempna
Laura Jossa, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, Miasto Jasło
Blanka Smagacka, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, Miasto Jasło
Zuzanna Leputa, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, Gmina Nowy Żmigród
Amelia Mastej, Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej, Gmina Osiek Jasielski
Krystian Książek, Szkoła Podstawowa w Pilźnie, Gmina Pilzno
Weronika Radek, Szkoła Podstawowa w Dobrkowie, Gmina Pilzno
Emilia Dyczko, Szkoła Podstawowa w Sękowej, Gmina Sękowa
Antonina Bogoń, Szkoła Podstawowa w Siarach, Gmina Sękowa
Karol Furmanek, Szkoła Podstawowa w Lisowie, Gmina Skołyszyn
Natalia Zborowska, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy, Gmina Skołyszyn
Jakub Kmiecik, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku, Gmina Tarnowiec
Maja Ziobro, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku, Gmina Tarnowiec
Julita Dubiel, Szkoła Podstawowa w Zasowie, Gmina Żyraków
Szymon Kalita, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Gmina Żyraków

Dodatkowe wyróżnienia:
Wiktor Wojtoń, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Fabian Kędzior, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Lena Kamaj, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Filip Falarz, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Julia Głód, Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Gmina Chorkówka
Daria Nowak, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze

Wszystkim gorąco gratulujemy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie laureatów konkursu wraz z opiekunami na rozdanie nagród, które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury dnia 08.03.2023r. O szczegółach poinformujemy e-mailowo.

Back to top