– Projekt pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

W marcu 2023r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprosił uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków, do udziału w zadaniu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Będzie inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

  • Uczniowie klasy I-IV szkoły podstawowej biorą czynny udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: przyroda i jej znaczenie, zagrożenia naturalne, segregacja odpadów i recykling, oszczędzanie wody, ochrona powietrza, oszczędzanie energii i zrównoważony rozwój. Następnie uczniowie będą tworzyć Klub Ekologa, który będzie wpływał na dzieci poprzez nauczanie eksperymentalne i rozwijające postawy badawcze u dzieci. Członkowie klubu zostaną wyposażeni w pakiet małego Ekologa (koszulka, książka Poradnik dla ekologa, zestaw odkrywcy, pojemnik na zużyte baterie). Na zakończenie Projektu szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymają zestawy roślin doniczkowych oczyszczających powietrze oraz pakiet dydaktyczny, który wykorzystując metody badawcze, będzie aktywizował kolejne roczniki uczniów podnosząc ich kompetencje klimatyczne.
  • Uczniowie klasy V-VIII szkoły podstawowej biorą udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: segregacja odpadów i recykling, zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów wody i rola rzek w środowisku, zrównoważony rozwój i adaptacja do zmian klimatu, efektywne oszczędzanie i zagospodarowanie zasobów. Następnie uczniowie wykorzystując wiedzę zdobytą w warsztatach będą brać udział w grze on-line, która poprzez testy, quizy i mini-gry będzie kształtować właściwe zachowania oraz proekologiczne postawy młodzieży.

Szkoły w ramach realizacji Projektu otrzymają również pakiet materiałów informacyjnych tj. plakaty, ulotki.

Projekt realizowany będzie do listopada 2023r.

Back to top