– Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat”

laureaci konkursu

8 marca 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury miało miejsce rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” prowadzonym w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanym w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, Obszar programowy: Klimat.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miast i gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości mieszkańców na ten temat a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” jest jednym z działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę wśród młodzieży na temat skutków zmian klimatu oraz sposobów ich przeciwdziałania.

Spośród nadesłanych ok. 200 prac wyłoniono 42 laureatów, w nagrody uczniowie otrzymali dyplomy, gry planszowe oraz akcesoria artystyczne.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać zwycięskie prace na wystawie. Rozdanie nagród uświetnił występ aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury w Krakowie w spektaklu o tematyce ekologicznej „Najważniejsza lekcja”.

drzewo

Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” organizowany w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, w ramach Programu „Środowisko, Energia, Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat, został rozstrzygnięty.

W dniu 21.02.2023r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce:
Eliza Salamon, Szkoła Podstawowa w Szerzynach, Gmina Szerzyny

II miejsce (ex aequo):
Ewa Sarna, Szkoła Podstawowa w Czermnej, Gmina Szerzyny
Tomasz Czarnik, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica

III miejsce (ex aequo):
Zofia Gierula, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze
Natalia Nowak, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze

Wyróżnienia:
Katarzyna Limanowska, Szkoła Podstawowa w Rożnowicach, Gmina Biecz
Aniela Dec, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Gmina Brzostek
Maja Zielak, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Gmina Brzostek
Julia Łącka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach, Gmina Brzyska
Nikola Dziedzic, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach, Gmina Brzyska
Agata Munia, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka
Julia Pęcak, Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Gmina Chorkówka
Kamila Latała, Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce, Gmina Czarna
Julia Fryz, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica
Eliza Marć, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica
Lena Wyżkiewicz, Szkoła Podstawowa w Dobryni, Gmina Dębowiec
Julia Brągiel, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, Gmina Jasło
Julia Wolska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, Gmina Jasło
Patryk Bułat, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej, Gmina Jodłowa
Krzysztof Garncarz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Jodłowej, Gmina Jodłowa
Patrycja Iwanicka, Szkoła Podstawowa w Kołaczycach, Gmina Kołaczyce
Sonia Piątek, Szkoła Podstawowa w Krempnej, Gmina Krempna
Laura Jossa, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, Miasto Jasło
Blanka Smagacka, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, Miasto Jasło
Zuzanna Leputa, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, Gmina Nowy Żmigród
Amelia Mastej, Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej, Gmina Osiek Jasielski
Krystian Książek, Szkoła Podstawowa w Pilźnie, Gmina Pilzno
Weronika Radek, Szkoła Podstawowa w Dobrkowie, Gmina Pilzno
Emilia Dyczko, Szkoła Podstawowa w Sękowej, Gmina Sękowa
Antonina Bogoń, Szkoła Podstawowa w Siarach, Gmina Sękowa
Karol Furmanek, Szkoła Podstawowa w Lisowie, Gmina Skołyszyn
Natalia Zborowska, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy, Gmina Skołyszyn
Jakub Kmiecik, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku, Gmina Tarnowiec
Maja Ziobro, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku, Gmina Tarnowiec
Julita Dubiel, Szkoła Podstawowa w Zasowie, Gmina Żyraków
Szymon Kalita, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Gmina Żyraków

Dodatkowe wyróżnienia:
Wiktor Wojtoń, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Fabian Kędzior, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Lena Kamaj, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Filip Falarz, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Julia Głód, Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Gmina Chorkówka
Daria Nowak, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze

Wszystkim gorąco gratulujemy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie laureatów konkursu wraz z opiekunami na rozdanie nagród, które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury dnia 08.03.2023r. O szczegółach poinformujemy e-mailowo.

drzewo

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Konkurs plastyczny skierowany jest do:

  • uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu 17 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, uczestniczących w Projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”:
    Miasto Jasło, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, , Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków;
  • uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu 5 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:
    Gmina Biecz, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski

Termin realizacji konkursu:
29.11.2022r. – 20.12.2022r.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej – przedstawiającej tematykę zmian klimatu, np. sposobów ochrony klimatu i sposobów na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

Celem Konkursu jest wzmocnienie świadomości wśród Uczestników na temat zmian klimatu –kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego.

Poprzez udział w Konkursie wzmocni się zamiłowanie oraz poszanowanie otaczającej przyrody, udział w Konkursie przyczyni się także do rozwoju zainteresowań przyrodniczych, związanych ze zmianami klimatu, sposobami przeciwdziałania skutkom zmian klimatu wśród wszystkich Uczestników

Zgłoszenie udziału
Szkoła, w której uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w Konkursie potwierdza udział na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) w terminie do 12.12.2022r.

Na prace plastyczne wraz z dołączonymi zgodami rodzica (załącznik nr 2) czekamy do dnia 20.12.2022r.

Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając po dwie prace plastyczne z 17 gmin uczestniczących w Projekcie oraz po jednej z 5 pozostałych gmin. Następnie spośród 39 gminnych laureatów, wyłoni trzy najlepsze prace plastyczne, przyznając im I, II oraz III miejsce.

Nagrody otrzymają:
* finaliści I, II i III miejsca (3 uczniów)
* laureaci wybrani z każdej gminy (36 uczniów)

Prace plastyczne można przesyłać do 20.12.2022r.:
* pocztą na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
* doręczenia kurierskie lub osobiste na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Szczegóły w Regulaminie.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki po wyłonieniu najlepszych prac powiadomi ich autorów poprzez wiadomość e-mail oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wisloka.pl w aktualnościach oraz na podstronie Projektu www.eog.wisloka.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej:
* Regulamin konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz

Back to top