lipiec, 2022 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Screen ze szkolenia pt. Zielono – niebieska infrastruktura jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych

Nagranie z bezpłatnego szkolenia pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbyło się: 27 CZERWCA 2022 r.

Back to top
Verified by MonsterInsights