– 2018 – listopad

Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany był na terenie 5 gmin: Brzostek, Czarna, Dębowiec, Krempna i Skołyszyn.

Koszty realizacji projektu

 • Całkowita wartość projektu – 12,4 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne – 11,1 mln zł
 • Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9,5 mln zł

W ramach Projektu wykonano następujące inwestycje:

 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej”,
 • „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Żdżarach”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Borowej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Chotowej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Głowaczowej”,
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Róży”,
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu”
 • „Termomodernizację budynku remizy OSP w Krempnej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach”
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym”
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonicy”
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie”,
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przysiekach”

Cele Projektu:

 • ochrona środowiska – ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności poprawa stanu technicznego obiektów,
 • zwiększenie efektywności zarządzania energią,
 • ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynkach,
 • oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię.

 

Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt „parasolowy” dotyczył budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie 8 gmin: Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn oraz Tarnowiec.

Koszty realizacji projektu:

 • Całkowita wartość projektu 15,4 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne 14,2 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich  Funduszu Rozwoju Regionalnego 9,9 mln zł

W ramach projektu wykonano łącznie 1112 instalacji w tym:

 • 630 instalacji kolektorów słonecznych,
 • 475 instalacje fotowoltaiczne,
 • 5 instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u.,
 • 2 instalacje kotłów na biomasę
 • w Gminie Brzyska – 82 instalacje kolektorów słonecznych oraz 69 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Dębowiec – 96 instalacji kolektorów słonecznych oraz 45 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Jodłowa – 159 instalacji kolektorów słonecznych,
 • w Gminie Kołaczyce – 93 instalacje kolektorów słonecznych oraz 51 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Krempna – 18 instalacji kolektorów słonecznych oraz 87 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Osiek Jasielski – 87 instalacji kolektorów słonecznych, 41 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u.,
 • w Gminie Skołyszyn – 95 instalacji kolektorów słonecznych, 45 instalacji fotowoltaicznych,
  3 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz 2 instalacje kotłów na biomasę,
 • w Gminie Tarnowiec – 137 instalacji fotowoltaicznych.

Cele projektu:

 • zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.
Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt „parasolowy” dotyczył budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie 3 Gmin: Brzostek, Czarna, Pilzno.


Koszty realizacji projektu:

 • Całkowita wartość projektu 15,5 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne 14,3 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich
 • Funduszu Rozwoju Regionalnego 10,0 mln zł

W ramach projektu wykonano łącznie 1138 instalacje w tym:

 • 746 instalacji kolektorów słonecznych,
 • 392 instalacje fotowoltaiczne


w Gminie Brzostek wykonano 347 instalacji kolektorów słonecznych oraz 50 instalacji fotowoltaicznych,

w Gminie Czarna wykonano 342 instalacje fotowoltaiczne,

w Gminie Pilzno wykonano 399 instalacji kolektorów słonecznych.

Cele projektu:

 • zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.
Back to top