– Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt “parasolowy” dotyczył budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie 8 gmin: Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn oraz Tarnowiec.

Koszty realizacji projektu:

 • Całkowita wartość projektu 15,4 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne 14,2 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich  Funduszu Rozwoju Regionalnego 9,9 mln zł

W ramach projektu wykonano łącznie 1112 instalacji w tym:

 • 630 instalacji kolektorów słonecznych,
 • 475 instalacje fotowoltaiczne,
 • 5 instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u.,
 • 2 instalacje kotłów na biomasę
 • w Gminie Brzyska – 82 instalacje kolektorów słonecznych oraz 69 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Dębowiec – 96 instalacji kolektorów słonecznych oraz 45 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Jodłowa – 159 instalacji kolektorów słonecznych,
 • w Gminie Kołaczyce – 93 instalacje kolektorów słonecznych oraz 51 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Krempna – 18 instalacji kolektorów słonecznych oraz 87 instalacji fotowoltaicznych,
 • w Gminie Osiek Jasielski – 87 instalacji kolektorów słonecznych, 41 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u.,
 • w Gminie Skołyszyn – 95 instalacji kolektorów słonecznych, 45 instalacji fotowoltaicznych,
  3 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz 2 instalacje kotłów na biomasę,
 • w Gminie Tarnowiec – 137 instalacji fotowoltaicznych.

Cele projektu:

 • zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.
Back to top