wrzesień, 2019 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Zgłoszenia gwarancyjne oraz pomoc techniczna

Zgłaszanie usterek i możliwość uzyskania porady technicznej

W związku z faktem, iż instalacje wykonywane były przez trzech Generalnych Wykonawców usterki oraz ich podejrzenie należy zgłaszać swojemu Wykonawcy:

1. Gwarantowi tj.:PBU WIKTOR Sp. j. Radomsko, ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k. Częstochowa w następujący sposób:

Wszelką korespondencję można kierować na adres:
PBU WIKTOR Sp. j.
ul. Kolejowa 8
97-500 Radomsko

ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Poselska 30
42-200 Częstochowa

2. Gwarantowi tj.: EKOPROGRAM

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 508 333 554
 • poprzez e-mail pod adresem: serwis@sunprogres.pl
 • Wszelką korespondencję można kierować na adres:

EKOPROGRAM
ul. Oświęcimska 99
32-651 Nowa Wieś

3. Gwarantowi tj.: Energia Polska S.A.

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 785 111 076
 • poprzez e-mail pod adresem: info@energiapolska.pl
 • Wszelką korespondencję można kierować na adres:

Energia Polska S.A.
ul. Josepha Conrada 37
31-357 Kraków

UWAGA! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszt pokrywa użytkownik.

Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty odbioru instalacji.

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizowany w 4 gminach: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce, obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

 •  budowę 14 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 3 sieciowych pompowni ścieków,
 • budowę 6,0 km sieci wodociągowej,
 • przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie,
 • budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska.

Koszty realizacji projektu

 • Całkowity koszt realizacji Projektu 18 877 329,82 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 9 720 794,54 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich
 • Dofinansowanie Funduszu Spójności 8 262 675,35 zł

Cele ekologiczne:
projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do zlewni Wisłoki ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami UE
wyeliminowanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków,
zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.

Cele społeczne:

 • poprawa jakości wody,
 • poprawa warunków sanitarnych, przyczynienie się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.
Back to top