październik, 2018 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowana jest realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy ujęć wody, stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy Biecz wraz z przebudową i budową 0,5 km sieci wodociągowej w Bieczu.

Realizacja inwestycji obejmuje:
– budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska
– budowę zbiorników magazynowych na ujęciu Wapniska i Załawie
– modernizację istniejących zbiorników betonowych na ujęciu Wapniska
– przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie
– przebudowę zbiornika wody surowej na ujęciu Załawie

Zadania realizowane w gminie Biecz stanowią koszty niekwalifikowane projektu.

Back to top
Verified by MonsterInsights