styczeń, 2014 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji kolejnego projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „O odpadach pisać wypada”, planowanego do realizacji na terenie szkół w terminie: październik- grudzień 2013r.

Projekt ten ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką ochrony środowiska i segregacji odpadów, ugruntowanie wiedzy nt. odpadów opakowaniowych i możliwości wykorzystania surowców wtórnych, zachęcanie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko, wskazywanie przykładów działań służących ochronie środowiska, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia, rozwijanie szacunku do przyrody oraz rozwijanie aktywności twórczej.
Projekt obejmuje dwa literackie konkursy ekologiczne:

  1. konkurs poetycki na opracowanie wiersza – skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
  2. konkurs literacki na opracowanie eseju/ tekstu literackiego – skierowany jest do uczniów klas I – III gimnazjów.

Dla laureatów konkursów oraz dla szkół przewidziane są nagrody.
W ramach projektu planowane jest opublikowanie prac laureatów konkursów w folderze edukacyjnym.
Projekt finansowany jest ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Plastekol – Organizacja Odzysku S. A.
Serdecznie zachęcamy szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.wisloka.pl w zakładce Projekty.
Koordynator Projektu ze strony Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Magdalena Norberciak
tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl

Back to top