grudzień, 2022 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Osoby podpisujące umowy dotacji dla wniosków złożonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Miło nam poinformować, że w dniu 07.12.2022r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisane zostały 3 umowy dotacji dla wniosków złożonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Kwota dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie nastąpi w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków własnych oraz ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie. Łączna kwota dotacji przyznanych Związkowi to: 437 928,71 zł.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrealizuje w ramach edukacji ekologicznej

w 2023 roku dwa projekty:

  1. Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.
  2. Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

w 2024 roku jeden projekt:
„Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno- informacyjna”.

Projekty te mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania energooszczędne, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia.

Uczestnikami planowanych przedsięwzięć będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, dębickiego, tarnowskiego i gorlickiego.

 

Back to top
Verified by MonsterInsights