marzec, 2024 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
W dniu 13 marca 2024r. Generatorze Nauki w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Natura wokół nas” i wydarzenia edukacyjnego „Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny. Zadania realizowane były w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar programowy: Klimat.
Konkurs fotograficzny: „Natura wokół nas” Celem konkursu, było zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych oraz zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym.
  • W kategorii uczniowie łącznie wpłynęło 87 prac z 43 szkół, nagrodzono 39 uczniów.
  • W kategorii osoby dorosłe łącznie wpłynęło 19 prac, przyznano nagrody za I, II i III miejsce.
Podczas uroczystości Burmistrzowi, Wójtowie oraz przedstawiciele Gmin Związku wręczali nagrody dla laureatów w tym, m.in. sprzęty elektroniczne, kubki termiczne, lunch boxy, zestawy piśmiennicze, drewniane gry ekologiczne. Laureaci dodatkowo zwiedzili Generator Nauki w Jaśle i obejrzeli spektakl o tematyce ekologicznej.

„Mini COP” – międzynarodowy młodzieżowy szczyt klimatyczny
Wydarzenie, które ma służyć wymianie doświadczeń, dyskusji na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Poprzez międzyszkolne i międzynarodowe dyskusje chcemy zachęcić młodzież nie tylko do dbania o środowisko, ale również do zwrócenia uwagi na zagrożenia związane ze zmianą klimatu i do angażowania się w akcje mające na celu ochronę środowiska.

Wspólna praca i dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu pomogą lepiej zrozumieć globalne skutki zmian klimatycznych, a także znaczenie obywatelskiego uczestnictwa i współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu udział wzięło około 650 uczestników nauczycieli i młodzieży z 24 szkół z terenu gmin Związku tj.: Szkoła Podstawowa z Brzostku, Januszkowic, Zręcina, Faliszówki, Kopytowej, Czarnej, Stobiernej, Nr 10 z Dębicy, Woli Dębowieckiej, Dębowca, Nr 4 z Jasła, Nr 1 z Jasła, Jedlicza, Nr 1 z Jodłowej, Dobrkowa, Jaworza Górnego, Pilzna, Sękowej, Skołyszyna, Ołpin, Czermnej, Tarnowca, Żyrakowa oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

Program wydarzenia obejmował przeprowadzenie lekcji wprowadzających z wykorzystaniem przesłanych przez Związek pakietów edukacyjnych, prezentacji, filmów, wywiadów; przygotowanie uczniów w zakresie słownictwa w języku angielskim dotyczącego zmiany klimatu i sposobów jego łagodzenia; opracowanie przez szkoły „stanowiska” w sprawie klimatu, przeprowadzenie międzyszkolnego spotkanie on-line w dniu 6 marca 2024r. podczas którego uczniowie wysłuchali prezentacji w zakresie zmian klimatu oraz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przygotowywali się do udziału w międzynarodowym Szczycie Klimatycznym z udziałem szkoły z zagranicy.

W dniu 13 marca odbyły się międzynarodowe konsultacje on line ze szkołą z miejscowości Maribor ze Słowenii. Podczas konsultacji młodzież z Polski przedstawiła charakterystykę klimatu w Polsce, młodzież ze Słowenii przedstawiła charakterystykę klimatu w swoim kraju, następnie przeprowadzone zostały dyskusje, konsultacje dotyczące klimatu oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zmian klimatu i postulatów klimatycznych.
Młodzież z Polski jak i ze Słowenii wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem i dużą wiedzą, aktywnym uczestnictwem w dyskusjach i tzw. burzy mózgów. Podczas pracy w podgrupach młodzież opracowała odpowiedzi na jedno z 4 zagadnień, a następnie zaprezentowała przez wybranego reprezentanta wypracowane stanowiska w języku angielskim. W wyniku konsultacji młodzież widzi wyraźnie, że konsekwencje zmian klimatu stanowią globalny problem i globalne ryzyko. Postulaty oraz stanowiska szkół dostępne są na stronie www.mojkawalekswiata.pl.

Uczestnicy szczytu otrzymali zestawy notatników. Dodatkowo młodzież uczestnicząca w młodzieżowym Szczycie klimatycznym zwiedziła Generator Nauki w Jaśle zapoznając się z ekspozycjami i obejrzała spektakl o tematyce ekologicznej.

Bardzo miło było nam nawiązać współpracę z uczniami ze Słowenii i przeprowadzić konsultacje klimatyczne. Mamy nadzieję, na nawiązanie stałej współpracy również przy innych projektach realizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Dziękujemy Burmistrzom, Wójtom oraz przedstawicielom Gmin Związku za udział w uroczystym podsumowaniu Projektu oraz wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu, szczególnie nauczycielom i uczniom.

Back to top
Verified by MonsterInsights