styczeń, 2024 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że rozdanie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się 13 marca 2024 r. w Generatorze Nauki w Jaśle, ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło, w godz. 9 00 – 11 00.

Po rozdaniu nagród dla wszystkich laureatów zostanie przedstawiony spektakl naukowo ekologiczny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych do uczestnictwa w rozdaniu.

dorzecze rzeki Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, poprzez skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków zagranicznych, wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój regionu tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Od 25 lat Związek Gmin Dorzecza Wisłoki aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Związek zrzesza 22 gminy i miasta położone na obszarze województw podkarpackiego i małopolskiego w granicach pięciu powiatów: dębickiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego i tarnowskiego, obejmujących obszar prawie 2000 km2, zamieszkały przez 300 tys. osób. Do tej pory Związek zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 525 mln zł.

Inwestycje
                                                 

Wysoko wyspecjalizowana kadra dzięki harmonijnej współpracy z gminami na przestrzeni lat realizuje zarówno duże projekty inwestycyjne, jak i mniejsze inicjatywy. Związek działa jak centrum usług wspólnych, starając się jak najbardziej odciążyć lokalne samorządy, przyjmując na siebie część działań inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy, koordynację projektów, a także współpracę z darczyńcami i partnerami.
Związek realizuje głównie projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ale również projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, wymiana kotłów, termomodernizacja budynków użyteczności publicznych). Największym projektem realizowanym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, składający się z czterech etapów, realizowany na przestrzeni lat 2005-2023.
Obecnie największym projektem realizowanym przez Związek jest „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 z 22 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

 

Edukacja ekologiczna
                                                 

Jednym z priorytetów działalności Związku są działania polegające na budowaniu wiedzy i świadomości ekologicznej, które prowadzone są od początku powstania Związku i przybierają różne formy, głównie w ramach współpracy z dziećmi i młodzieżą z terenu gmin członkowskich Związku. Do tej poryw działania z zakresu edukacji ekologicznej włączyło się blisko 18 000 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z 257 placówek. Celem tych działań jest nie tylko informowanie, ale także kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, ponieważ zapobieganie degradacji środowiska wymaga zmiany naszych codziennych zachowań.
Działalność Związku w zakresie edukacji ekologicznej, skierowana do uczniów, pracowników gmin, nauczycieli i dorosłych mieszkańców, to m.in. liczne kampanie informacyjne, warsztaty, webinary, wyjazdy studyjne oraz konkursy o tematyce ekologicznej. Ważnym wydarzeniem realizowanym w ramach edukacji ekologicznej jest cykliczna akcja pn. „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, w której od Il lat corocznie uczestniczy ok. 4500 uczniów z około 200 szkół.

Kolejny etap rozwoju
                                                 

Jednym z najnowszych działań Związku jest porozumienie terytorialne dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, podpisane 9 października 2023 roku. Porozumienie to efekt trwających ponad trzech lat skoordynowanych działań Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz 32 gmin (nie wszystkie należą do Związku) i 3 powiatów z terenu województw podkarpąckiego i małopolskiego, leżących w dorzeczu Wisłoki, zamieszkiwanych przez 440 tys. mieszkańców, które uznały, że ich szansą jest realizacja działań składających się na polską i europejską inicjatywę – Zielony Ład.
Zwieńczeniem wspólnych działań jest przygotowana Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki na lata 2022-2030. Strategia stanowi instrument koordynacji rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących „Dorzecze Wisłoki”. Dokument wyznacza i charakteryzuje najistotniejsze obszary z punktu widzenia realizacji zadań rozwojowych samorządów lokalnych, w szczególności w obszarze sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej, oraz na nowo definiuje kierunki polityki rozwojowej samorządów

Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

plakat konkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Natura wokół Nas”
organizowanego w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany był do dwóch grup:

  • uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE) z terenu Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
  • osoby dorosłe (kategoria OSOBY DOROSŁE) mieszkańcy z terenu gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Cele konkursu: Zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę.

Przedmiot konkursu: Wykonanie fotografii, która tematycznie musi być zgodna z celami Projektu, powinna uchwycić piękno i atrakcyjność środowiska przyrodniczego dorzecza Wisłoki, promować wartości proekologiczne.

KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE:

1. Marek Maczuga – fotografik
2. Magdalena Norberciak – Dyrektor Biura Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
3. Krzysztof Mastej – inspektor Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
4. Piotr Kosiek – inspektor Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

stwierdza:
Kategoria uczniowie

NAGRODZENI UCZNIOWIE

Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Milena Hamela – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Gmina Dębica
II miejsce – Anna Magdziak – Zespół Szkół w Zręcinie, Gmina Chorkówka
III miejsce – Miłosz Kulig – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Gmina Dębica

Laureaci eliminacji gminnych w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Gmina Biecz
1. Gabriela Juruś – Zespół Szkół Podstawowych w Korczynie
2. Bartosz Ryndak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach
3. Krzysztof Kozioł – Zespół Szkół Podstawowych w Libuszy
Gmina Brzostek
4. Wiktoria Żygłowicz – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
5. Kinga Szweda – Szkoła Podstawowa w Brzostku
6. Patrycja Kolbusz – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
Gmina Brzyska
7. Julia Madejczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej
8. Miłosz Czupa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
Gmina Czarna
9. Lena Gawle – Szkoła Podstawowa w Chotowej
10. Aleksandra Popławska – Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
Gmina Chorkówka
11. Anna Magdziak – Zespół Szkół w Zręcinie
12. Wiktoria Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Faliszówce
13. Nikodem Brzana – Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Gmina Dębica
14. Milena Sidor – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Pustków Osiedle
15. Aleksandra Surman – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Pustków Osiedle
Gmina Dębowiec
16. Błażej Gumienny – Szkoła Podstawowa w Cieklinie
17. Norbert Gumienny – Szkoła Podstawowa w Cieklinie
Miasto Jasło
18. Dominik Smoleń – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
19. Anna Pilut – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
20. Franciszek Kurowski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle
Gmina Jasło
21. Agata Kosiek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osobnicy
22. Emilia Przewoźnik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy
Gmina Jodłowa
23. Wiktoria Zawiślak – Szkoła Podstawowa w Dębowej
24. Zuzanna Studniarz – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej
Gmina Jedlicze
25. Hanna Gębarowska – Szkoła Podstawowa w Potoku
Gmina Nowy Żmigród
26. Nina Setlak – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie
Gmina Osiek Jasielski
27. Bartosz Serniak – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim
Gmina Pilzno
28. Zuzanna Kula – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym
Gmina Skołyszyn
29. Jagoda Acela – Szkoła Podstawowa w Kunowej
30. Milena Halerz – Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym
Gmina Szerzyny
31. Szymon Bara – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej
32. Krzysztof Rutana – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynach
Gmina Tarnowiec
33. Weronika Owsiak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach
34. Lukas Leśniak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach
Gmina Żyraków
35. Maria Dziurgot – Zespół Szkół w Żyrakowie
36. Radosław Wolak – Szkoła Podstawowa w Wiewiórce

kategoria osoby dorosłe:
Przyznano nagrody za I, II i III miejsce.

NAGRODZONE OSOBY DOROSŁE:

I miejsce – Piotr Kawalec, Gmina Brzostek
II miejsce – Piotr Wal, Gmina Brzostek
III miejsce – David Neville, Gmina Dębica

Back to top