– Kolektory słoneczne

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Dębica
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Dębica w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 718 domach prywatnych i 7 obiektach użyteczności publicznej:

kompleks sportowo-rekreacyjny w Pustkowie osiedlu (kryty basen),

 • Zespół Szkół w Stasiówce,
 • Zespół Szkół w Gumniskach,
 • Zespół Szkół w Pustkowie-Osiedlu,
 • Zespół Szkół w Brzeźnicy,
 • Zespół Szkół w Podgrodziu,
 • Zespół Szkół w Nagawczynie.

Ponadto na 6 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • kompleks sportowo-rekreacyjny w Pustkowie Osiedlu (kryty basen),
 • budynek A Zespołu Szkół w Pustkowie-Osiedlu,
 • budynek Zespołu Szkół w Brzeźnicy,
 • schronisko młodzieżowe w Głobikowej,
 • Zespół Szkół w Pustyni,
 • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu, o łącznej mocy 251 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Dębica – 10,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Czarna w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 422 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

 • budynek krytej pływalni w Czarnej,
 • Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej,
 • Dom Kultury w Starej Jastrząbce,
 • Dom Kultury w Grabinach,
 • Centrum Rekreacyjne w Czarnej.

Ponadto na budynku krytej pływalni w Czarnej wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 21 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Czarna – 4,8 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
herb gminy Chorkówka
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Chorkówka w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 427 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

 • Gimnazjum w Świerzowej Polskiej,
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zręcinie,
 • Zespół Szkół w Kopytowej,
 • Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce,
 • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kopytowej.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Chorkówka – 4,5 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Brzyska
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Brzyska wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użyt¬kowej na 359 domach prywatnych i 3 obiektach użyteczności publicznej:

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Błażkowej,
 • Ośrodek Zdrowia w Brzyskach,
 • Liwocz Arena w Kłodawie.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Brzyska – 3,6 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top