– Gmina Skołyszyn

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Skołyszyn
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Skołyszyn w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 478 domach prywatnych i 4 obiektach użyteczności publicznej:

  • Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach,
  • Ośrodek Zdrowia w Harklowej,
  • Dom Ludowy i Ośrodek Zdrowia w Święcanach.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Skołyszyn – 4,8 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top