Gmina Nowy Żmigród - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Nowy Żmigród
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 269 domach prywatnych i 7 obiektach użyteczności publicznej:

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
 • Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie,
 • Zespół Szkół w Łężynach,
 • Szkoła Podstawowa w Desznicy,
 • Zespół Szkół w Nienaszowie,
 • Szkoła Podstawowa w Kątach,
 • Dom Ludowy w Łężynach.

Ponadto na 5 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie,
 • Zespół Szkół w Łężynach,
 • Zespół Szkół w Nienaszowie,
 • Szkoła Podstawowa w Kątach,
 • Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie, o łącznej mocy 57 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Nowy Żmigród – 3,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top