Gmina Jedlicze - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
Herb Gminy Jedlicze
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Jedlicze w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 570 domach prywatnych i 4 obiektach użyteczności publicznej:
– Przedszkole w Potoku,
– Przedszkole w Jaszczwi,
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu,
– Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu.

Ponadto na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 40 kWp.
Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Jedlicze – 6,2 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top