Gmina Żyraków - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
Herb Gminy Żyraków
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Żyraków w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 458 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

  • Zespół Szkół Publicznych w Żyrakowie,
  • gabinety rehabilitacji w Żyrakowie,
  • Przedszkole Publiczne w Bobrowej,
  • Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie,
  • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.

Ponadto na budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 6 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Żyraków – 4,8 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top
Verified by MonsterInsights