Kolektory słoneczne - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
Herb miasta Jasła
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Miasta Jasła w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 843 domach prywatnych i 6 obiektach użyteczności publicznej:

 • Kryta Pływalnia MOSiR w Jaśle,
 • Ośrodek Sportu w Jaśle (basen, fitness),
 • Stadion w Jaśle, Gimnazjum Nr 1 w Jaśle,
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle,
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Ponadto na 10 budynkach użyteczności publicznej w Jaśle wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • obiekty MOSiR w Jaśle (kryta pływalnie, hala sportowa, fitness, basen),
 • Gimnazjum Nr 1,
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4,
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 4,
 • Przedszkole Miejskie Nr 6,
 • Urząd Miasta Jasła,
 • „zielony rynek” Plac Bartłomieja, o łącznej mocy 345 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Miasta Jasła – 13,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
Herb Gminy Żyraków
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Żyraków w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 458 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

 • Zespół Szkół Publicznych w Żyrakowie,
 • gabinety rehabilitacji w Żyrakowie,
 • Przedszkole Publiczne w Bobrowej,
 • Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie,
 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.

Ponadto na budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 6 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Żyraków – 4,8 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Tarnowiec
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Tarnowiec w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 307 domach prywatnych i 8 obiektach użyteczności publicznej:

 • Zespół Szkół w Umieszczu,
 • Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim,  
 • Szkoła Podstawowa w Łajscach,
 • Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu,
 • Szkoła Podstawowa we Wrocance,
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Gliniku,
 • Przedszkole Gminne w Tarnowcu,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Ponadto na 6 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu,
 • Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim,
 • Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu,
 • Przedszkole Gminne w Tarnowcu,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,
 • Urząd Gminy w Tarnowcu, o łącznej mocy 52 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Tarnowiec – 3,4 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top