– Gmina Dębica

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Dębica
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Dębica w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 718 domach prywatnych i 7 obiektach użyteczności publicznej:

kompleks sportowo-rekreacyjny w Pustkowie osiedlu (kryty basen),

 • Zespół Szkół w Stasiówce,
 • Zespół Szkół w Gumniskach,
 • Zespół Szkół w Pustkowie-Osiedlu,
 • Zespół Szkół w Brzeźnicy,
 • Zespół Szkół w Podgrodziu,
 • Zespół Szkół w Nagawczynie.

Ponadto na 6 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • kompleks sportowo-rekreacyjny w Pustkowie Osiedlu (kryty basen),
 • budynek A Zespołu Szkół w Pustkowie-Osiedlu,
 • budynek Zespołu Szkół w Brzeźnicy,
 • schronisko młodzieżowe w Głobikowej,
 • Zespół Szkół w Pustyni,
 • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu, o łącznej mocy 251 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Dębica – 10,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top