Gmina Pilzno - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Pilzno
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Pilzno w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 600 domach prywatnych i 8 obiektach użyteczności publicznej:

  • Zespół Szkół w Pilźnie,
  • Przedszkole Publiczne w Pilźnie,
  • Zespół Szkół w Dobrkowie,
  • Przedszkole Publiczne w Dobrkowie,
  • Zespół Szkół w Strzegocicach,
  • Zespół Szkół w Łękach Dolnych,
  • Publiczne Gimnazjum w Pilźnie,
  • Przedszkole w Słotowej.

Ponadto na budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 15 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Pilzno – 6,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top