Gmina Kołaczyce - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Kołaczyce
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Kołaczyce w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 295 domach prywatnych i 7 obiektach użyteczności publicznej:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach,
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach,
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy,
  • Ośrodek Zdrowia w Kołaczycach,
  • Ośrodek Zdrowia w Sieklówce,
  • Przedszkole Gminne w Kołaczycach,
  • Dom Pogodnej Starości „Nazaret”.

Ponadto na budynkach Urzędu Miasta Nr 1 i Nr 2 w Kołaczycach wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 14 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Kołaczyce – 3,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top