– Gmina Sękowa

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Sękowa
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Sękowa w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 283 domach prywatnych i 4 obiektach użyteczności publicznej:

  • Szkoła Podstawowa w Sękowej,
  • Szkoła Podstawowa w Siarach,
  • Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej,
  • Dom Pomocy Społecznej w Sękowej.

Ponadto na budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 20 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Sękowa – 3,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top