– Gmina Krempna

logotyp funduszy szwajcarskich
Gmina Krempna
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Krempna w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 100 domach prywatnych i 3 obiektach użyteczności publicznej:
– Zespół Szkół w Krempnej,
– Gminny Ośrodek Kultury w Krempnej,
– Gminny Ośrodek Zdrowia w Krempnej.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Krempna – 1,0 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top