Gmina Szerzyny - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Szerzyny
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Szerzyny w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 295 domach prywatnych i 8 obiektach użyteczności publicznej:

  • Wiejski Dom Kultury w Czermnej,
  • Ośrodek Zdrowia w Ołpinach,
  • Ośrodek Zdrowia w Szerzynach,
  • Ośrodek Zdrowia w Czermnej,
  • Zespół Szkół w Czermnej,
  • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Czermnej,
  • Zespół Szkół w Szerzynach,
  • Zespół Szkół w Ołpinach.

Ponadto na budynkach Urzędu Gminy i oczyszczalni ścieków w Szerzynach wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 105 kWp

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Szerzyny – 3,6 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top