– Gmina Dębowiec

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Dębowiec
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Dębowiec w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 332 domach prywatnych i 9 obiektach użyteczności publicznej:

 • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,
 • Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej,
 • Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich,
 • Szkoła Podstawowa w Foluszu,
 • Szkoła Podstawowa w Dobryni,
 • Szkoła Podstawowa w Duląbce,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Cieklinie,
 • Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Cieklinie,
 • Wiejski Dom Kultury w Woli Dębowieckiej.

Ponadto na 8 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dębowcu,
 • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,
 • Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich,
 • Szkoła Podstawowa w Dobryni,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Cieklinie,
 • Urząd Gminy Dębowiec,
 • Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Cieklinie,
 • Wiejski Dom Kultury w Woli Dębowieckiej, o łącznej mocy 115 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Dębowiec – 4,2 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top